HerVerbinden

Kinderen verbonden houden met ouders en familie tijdens en na scheiding

HerVerbinden2016 250p
Het gaat nogal eens mis met de partner-relatie van ouders, leidend tot een scheiding: uit elkaar, als partners en ook fysieke locatie. Deze transitie kan goed en in redelijke harmonie verlopen, echter door diverse oorzaken ook tot grote (emotionele) conflicten en hoog oplopende spanningen leiden.

Het thema 'vecht'scheidingen (hoog-conflict-scheidingen), de oorzaken, kenmerken, gevolgen voor ouder(s) en kinderen -en hoe daarmee om te gaan- is een actueel onderwerp. Gemeenten (die vanaf 1-1-2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg binnen de gemeente) en vele beroepsmatig betrokkenen die in hun werk met jeugd en/of ouders in aanraking komen, waarbij het tot ernstige onderlinge conflicten rond de scheiding en de kinderen is gekomen, zoeken in dit kader naar antwoorden, oplossingen, verbeteringen en een werkende, werkbare/effectieve(re), aanpak.
Het is de insteek van HerVerbinden om dit te doen in een respectvolle wederzijdse kritische dialoog, met alle betrokkenen.

Maatschappelijke impuls
HerVerbinden wil met haar advies/training-werk en overige activiteiten, onderzoek en publicaties rond dit thema ook een nieuwe aanzet geven voor een maatschappelijke mentaliteitsverandering. Om vooral tijdens en na scheidingsprocessen de verbinding tussen kinderen en hun beide ouders en overige familieleden en sociale netwerk zo goed mogelijk in stand te houden, dan wel inspanningen te leveren om deze te herverbinden:

'Van 'vecht'scheiding naar samen vechten voor een gezonde ontwikkeling en zonnige toekomst van de kinderen en het voorkomen van oudervervreemding en ouderverstoting.' 

Relaties en de interacties tussen mensen is waar het menselijk leven voornamelijk om draait. Het hebben van betekenisvolle relaties met andere mensen geeft het leven waarde; zoals de bijzondere relatie en van nature speciale band van kinderen met hun ouders.
Een meisje van zes geeft een wijze les, gesproken vanuit haar hart.
Ze wil gewoon dat mensen aardig voor elkaar en vrienden zijn.. óók als blijvende ouders, na een scheiding als partners.
HerVerbinden  Als ik aardig kan zijn kan iedereen het
 
HerVerbinden Columns - lees hier

HerVerbinden2016 v1 Ontm  HerVerbinden2016 v1 Symp

Ontmoetingen - Symposia
Het voornemen is om dit onderwerp gedurende het jaar op diverse locaties in het land aan de orde te laten komen en beroepsgroepen ook meer met ervaringsdeskundigen in contact te brengen. Daarbij in een kritische respectvolle dialoog naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren én elkaar te helpen verbeteringen tot stand te brengen in het huidige systeem.
Op deze symposia en ontmoetingen wordt ook ruimte gereserveerd voor (forum)discussie/debat.


Advies HerVerbinden

Advies m.b.t. Ouderschapsplan – zorgverdeling, (verstoorde) verblijf- / omgangs- regelingen
Hoog conflict ('vecht')-scheidingen / Oudervervreemding (Parental Alienation) / Ouderverstoting
Case-onderzoek/consultatie, Training/Coaching, Kenmerken – Risico's – Aanpak – Herstel

HerVerbinden2016 250p
Lezingen
[op aanvraag]
Expert training hoog conflict 'vecht'scheidingen

Kenmerken, Diagnose, Escalatiefactoren, Risico's, Parental Alienation, gevolgen voor kinderen, ouders en sociale omgeving.

Herkennen, Signaleren, Aanpak, Herstel & Monitoren  [Trainingdetails]

Neem tijdig contact op voor inplannen van een studiemiddag/workshop binnen uw organisatie.


Schrijf in op de nieuwsbrief om tijdig op de hoogte te worden gebracht van nieuwe data en locaties van HerVerbinden activiteiten.


WeekvHerVerbinden2016 300p

Doelgroep:
- Ouders, grootouders en overige betrokkenen uit het sociaal netwerk.
- Beroepsmatig betrokkenen eveneens welkom om ervaringen uit te wisselen!
Na een informatieve inleidende presentatie door Erik van der Waal
samen in gesprek over (vecht)scheidingssituaties, kenmerken, oudervervreemding en ouderverstoting, ervaringen, aanpak, herstelmogelijkheden.
Tijdens de Week van HerVerbinden is het de bedoeling dat er in diverse provincies, middels verschillende activiteiten stilgestaan wordt bij diverse aspecten en de betekenis van de band tussen mensen in het algemeen en kinderen en hun ouders, familie en sociale omgeving in het bijzonder. Neem contact op indien u in eigen gemeente/regio een activiteit in het kader van de Week van HerVerbinden wilt organiseren.

Terugblik bijeenkomsten
HerVerbinden 20151123

Met dank aan alle deelnemers op 23 en 26 november 2015 voor hun aanwezigheid en bijdrage aan deze gewaardeerde avonden. 

 

 

 

 

 


studiedag Amsterdam, Symposium - thema 'Vechtscheidingen, Oudervervreemding en Ouderverstoting onder de loep'.

HerVerbinden-congres-25april2014-EntreeHerVerbinden-25apr2014 FrenkvdLinden Dara MarshaPinedo 8997HerVerbinden 25apr2014 zaal2 9038 TaskForce-Kindermishandeling-werkconferentie-27mei2014-HerVerbinden-EvdW

Werkconferentie TaskForce Kindermishandeling
'Uit de houdgreep'  2014-2017

Het programma bevatte een aantal workshops waarin professionals en hun leidinggevenden samen uit verschillende beroepsgroepen informatie konden uitwisselen.

HerVerbinden was uitgenodigd en nam deel aan enkele workshops om extra aandacht te geven aan knelpunten rond vechtscheidingen / oudervervreemding / ouderverstoting.

>> Verslag werkconferentie TaskForce Kindermishandeling

TFK-Uit-de-houdgreep-27mei2

Nationaal Taskforce Kindermishandeling

Samenvatting kernpunten

* Deelnemers aan de conferentie onderschrijven het belang van preventief werken en vroegtijdig signaleren van vechtscheidingen. Maar hiervoor is nog te weinig inzicht in de kenmerken van een vechtscheiding en de risicofactoren: wanneer wordt een echtscheiding een vechtscheiding?
* De samenwerking tussen de betrokken organisaties moet worden verbeterd. Nu verloopt de samenwerking vaak nog moeizaam omdat organisaties terughoudend zijn in het uitwisselen van informatie; er geen zicht is op alle betrokken organisaties inclusief het aanbod en organisaties elkaar onvoldoende kennen.
* De factor tijd speelt een rol in het (de-) escaleren van scheidingen. Juridisering en lange procedures leiden tot escalatie van het conflict. Op zitting is vaak onvoldoende tijd om te zoeken naar een andere oplossing dan een juridische.
* Ouders en professionals kijken te weinig vanuit het perspectief van het kind naar een echtscheidingszaak. Het inbrengen van het perspectief van het kind kan leiden tot nieuwe inzichten en oplossingen.
* De wijze van financieren sluit niet aan op de problematiek. Vechtscheidingen zijn een gezinsprobleem. De financiering van het hulpaanbod maakt het echter niet mogelijk om vechtscheidingen ook als een gezinsprobleem aan te pakken. De Campagne

HerVerbinden2016 c210p

Lees hier de campagne informatie in meer detail. Steun de campagne door deze informatie te delen in uw eigen netwerk en op social media.

lees meer..

Registreer en ontvang
HerVerbinden Nieuwsbrief

join-9-HerVerbinden

Registreer hier en ontvang automatisch nieuwsberichten over de campagne HerVerbinden en activiteiten die georganiseerd worden.


Registreer voor nieuwsbrief

 

 

 

Doelgroep: Jeugdhulpverleners/teamleiders, Jeugdbeschermers, Sociale Wijk Teams, Beleidsmakers, Onderzoekers (BJZ, RvdK, Wetenschap), Gezin-/systeem- Therapeuten, BOR, Leerlingenzorg, Huisartsen, Vertrouwenspersonen, Politie, Mediators, Advocaten, Rechters, Leerkrachten, Zorg Advies Teams Scholen, Mentoren, Politici, Ervaringsdeskundigen, Studenten, ..

reunite-1-HerVerbinden
 

 

HerVerbinden2016 v1 Ontm 

HerVerbinden2016 v1 Symp


WeekvHerVerbinden2016 300p

Schrijf in op de nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden van aankondigingen en nieuwe data.

HV Billboard400px

    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2016  HerVerbinden

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 09079665 35 BTW: NL075516202B04