HerVerbinden

Advies | Training | Lezingen | Expertise Hoog Conflict Scheidingen / Parental alienation

HerVerbinden: het leven re-organiseren na partnerschap, als ouders
Het gaat bij een scheiding waar ook kinderen bij betrokken zijn meestal goed en in redelijke harmonie, als ex-partners in het blijvend ouderschap goed blijven zorgen voor de kinderen en hún relaties met beide ouders (en hun families/sociale netwerk). Bij een deel verloopt de scheiding verre van soepel en kan deze transitie door diverse oorzaken en invloeden tot hoog oplopende spanningen en conflicten leiden. Ongewenste en lang slepende conflictueuze situaties rond de zorg en het contact tussen kind(eren) en ouder/familie kunnen hiervan het gevolg zijn. Deze kinderen en de (relatie met hun) ouder(s)/familieleden/betrokkenen kunnen door deze situaties beschadigd raken.

HerVerbinden Advies  HerVerbinden Trainingen 

Onafhankelijk Advies
aan particulieren en professioneel betrokkenen

 Verdiepingstraining / Workshop
 Geëscaleerde / Complexe scheidingen
                 Basis & Verdieping
 Ouderverstoting ('Parental alienation')

Trainingslocatie: Kasteel Maurick, Vught

"Aanbevolen voor die professional die na een introductie ook dieper op de materie en zwaardere cases wil ingaan."
[Training details]

HV KasteelMaurick Vught 3


Lezing  'Kastelen en ophaalbruggen..'
Kenmerken en praktijk van hoog conflict / complexe / ('vecht') scheidingen / attachment based - 'parental alienation' (AB-PA)


Neem tijdig contact op voor inplannen van een Incompany Training, of Lezing als programma-onderdeel van uw congres, symposium of studiedag

HerVerbinden   Nederlands Expertisecentrum Hoog-Conflict Scheidingen NEHCS.NL
 

Geëscaleerde- / complexe- scheidingen
De oorzaken ervan, de kenmerken, gevolgen voor ouder(s) en kinderen -en hoe daarmee om te gaan- is een actueel thema. Gemeenten (die vanaf 1-1-2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg/bescherming binnen de gemeente) en vele beroepsmatig betrokkenen die in hun werk met jeugd en/of ouders in aanraking komen, waarbij het tot ernstige onderlinge conflicten rond de scheiding en de kinderen is gekomen, zoeken in dit kader naar antwoorden, oplossingen, verbeteringen en naar een werkende, werkbare/effectieve(re) aanpak. Het is daarbij een uitdaging om bestaande (denk- en handelings-) patronen los te laten en meer uit te gaan van het normale samen-leven, meer eigen regie van mensen in hún situaties én de (mede)menselijke maat hierin voorop te stellen.

Het is de insteek van HerVerbinden om dit met alle betrokkenen in een respectvolle wederzijdse -en waar nodig kritische- dialoog te doen.


ErikvdWaal HerVerbinden 
HerVerbinden
E.C. van der Waal
Recente / selectie / columns:
De beleving door het kind van het resterend 'contact' met de ouders na een scheiding..
Ouderverstoting / 'Parental Alienation' - de zwaardere cases
Uit het oog, uit het hart? Meer denken, spreken en schrijven vanuit de relatie van het kind.
Heroverweging politie-taken bij civiele (scheidings)zaken? een discussie waard..
Europese aandacht voor aanpak parental alienation - EAPAP

Vrijheid
Wereldwijde aandacht voor Parental Alienation (oudervervreemding)
“Kind beschadigd door stressvolle relatie tussen ouders” – CAPRD

Pesten op volwassen niveau.. beschadigt kinder(hersen)en
Maatschappelijke verantwoordelijkheid scholen en gemeenten rond 'vecht'scheidingen
>> lees alle columns hier
 

Maatschappelijke impuls

HerVerbinden wil met haar advies/training-werk en overige activiteiten, onderzoek en publicaties rond dit thema eveneens een extra impuls geven aan een maatschappelijke mentaliteitsverandering. Om vooral tijdens en na scheidingsprocessen de verbinding tussen kinderen en hun beide ouders en overige familieleden en sociale netwerk zo goed mogelijk in stand te houden, dan wel inspanningen te leveren om deze te herverbinden:

'Van 'vecht'scheiding naar samen vechten voor een gezonde ontwikkeling en zonnige toekomst van de kinderen en het voorkomen van oudervervreemding en ouderverstoting.'

HV Scheidingsladder v2


HerVerbinden2017 v1 Ontm HerVerbinden2017 v1 Symp

Ontmoetingen - Symposia
Het voornemen is om dit onderwerp gedurende het jaar op diverse locaties in het land aan de orde te laten komen en beroepsgroepen ook meer met ervaringsdeskundigen in contact te brengen. Daarbij in een kritische respectvolle dialoog naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren én elkaar te helpen verbeteringen tot stand te brengen in het huidige systeem.
Op deze symposia en ontmoetingen wordt ook ruimte gereserveerd voor (forum)discussie/debat.


Schrijf in op de nieuwsbrief om tijdig op de hoogte te worden gebracht van nieuwe data en locaties van HerVerbinden activiteiten.


LogoWvHerVerbinden2017 350p

Doelgroep:
- Ouders, grootouders en overige betrokkenen uit het sociaal netwerk.
- Beroepsmatig betrokkenen eveneens welkom om ervaringen uit te wisselen!
Na een informatieve inleidende presentatie door Erik van der Waal
samen in gesprek over (vecht)scheidingssituaties, kenmerken, oudervervreemding en ouderverstoting, ervaringen, aanpak, herstelmogelijkheden.
Tijdens de Week van HerVerbinden is het de bedoeling dat er in diverse provincies, middels verschillende activiteiten stilgestaan wordt bij diverse aspecten en de betekenis van de band tussen mensen in het algemeen en kinderen en hun ouders, familie en sociale omgeving in het bijzonder. Neem contact op indien u in eigen gemeente/regio een activiteit in het kader van de Week van HerVerbinden wilt organiseren.

HerVerbinden Symposium - Amsterdam - Conferentiezaal 'De Nieuwe Liefde'
thema 'Vecht'scheidingen, Oudervervreemding en Ouderverstoting onder de loep'. Dagvoorzitter Frénk van der Linden.

HerVerbinden-congres-25april2014-EntreeHerVerbinden-25apr2014 FrenkvdLinden Dara MarshaPinedo 8997HerVerbinden 25apr2014 zaal2 9038 TaskForce-Kindermishandeling-werkconferentie-27mei2014-HerVerbinden-EvdW

TaskForce Kindermishandeling 'Uit de houdgreep'  2014-2017

Het programma bevatte een aantal workshops waarin professionals en hun leidinggevenden samen uit verschillende beroepsgroepen informatie konden uitwisselen.

HerVerbinden was uitgenodigd en nam deel aan enkele workshops om extra aandacht te geven aan knelpunten rond vechtscheidingen / oudervervreemding / ouderverstoting.

>> Verslag werkconferentie TaskForce Kindermishandeling

TFK-Uit-de-houdgreep-27mei2

Nationaal Taskforce Kindermishandeling

Samenvatting kernpunten

* Deelnemers aan de conferentie onderschrijven het belang van preventief werken en vroegtijdig signaleren van vechtscheidingen. Maar hiervoor is nog te weinig inzicht in de kenmerken van een vechtscheiding en de risicofactoren: wanneer wordt een echtscheiding een vechtscheiding?
* De samenwerking tussen de betrokken organisaties moet worden verbeterd. Nu verloopt de samenwerking vaak nog moeizaam omdat organisaties terughoudend zijn in het uitwisselen van informatie; er geen zicht is op alle betrokken organisaties inclusief het aanbod en organisaties elkaar onvoldoende kennen.
* De factor tijd speelt een rol in het (de-) escaleren van scheidingen. Juridisering en lange procedures leiden tot escalatie van het conflict. Op zitting is vaak onvoldoende tijd om te zoeken naar een andere oplossing dan een juridische.
* Ouders en professionals kijken te weinig vanuit het perspectief van het kind naar een echtscheidingszaak. Het inbrengen van het perspectief van het kind kan leiden tot nieuwe inzichten en oplossingen.
* De wijze van financieren sluit niet aan op de problematiek. Vechtscheidingen zijn een gezinsprobleem. De financiering van het hulpaanbod maakt het echter niet mogelijk om vechtscheidingen ook als een gezinsprobleem aan te pakken. 

Eindrapportage November 2016 - Download hier het volledige rapport


Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren


Missie HerVerbinden

HerVerbinden2017 c210p

lees meer..
Delen in uw netwerk wordt op prijs gesteld.

Registreer en ontvang
HerVerbinden Nieuws

join-9-HerVerbinden

Registreer hier en ontvang automatisch nieuwsberichten en activiteiten die georganiseerd worden vanuit HerVerbinden.


Registreer voor nieuwsbrief

 

 

 

Doelgroep: Jeugdhulpverleners/teamleiders, Jeugdbeschermers, Sociale Wijk Teams, Beleidsmakers, Onderzoekers (BJZ, RvdK, Wetenschap), Gezin-/systeem- Therapeuten, BOR, Leerlingenzorg, Huisartsen, Vertrouwenspersonen, Politie, Mediators, Advocaten, Rechters, Leerkrachten, Zorg Advies Teams Scholen, Mentoren, Politici, Ervaringsdeskundigen, Studenten, ..

reunite-1-HerVerbinden

LinkedIn  
EC van der Waal

 

HV Billboard400px

Lid van: PASG
Internationale studiegroep high conflict divorce / parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo
Voorzitter Parental Alienation Study Group: William Bernet, M.D.
[Professor Emeritus, Department of Psychiatry, Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, Tennessee, USA]


Lid van: EAPAP
European Association of Parental Alienation Practitioners
Trained by Karen Woodall - Family Separation Clinic, London, UK
www.eapap.eu
HerVerbinden nl EAPAP logo


LinkedIn profile:
LinkedIn 100x28px

 

    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2017  HerVerbinden.nl    |   Nederlands Expertisecentrum Hoog-Conflict Scheidingen   |  NEHCS.NL

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 09079665 35 BTW: NL075516202B04