HerVerbinden

Kinderen verbonden houden met ouders en familie tijdens en na scheiding

Ontmoetingen - Symposia

 HerVerbinden logo v1 geel r In de Week van HerVerbinden (20 t/m 25 nov)

Herverbinden Presentaties / Workshops

  • 'Escalerende Scheidingen in de praktijk..'
   Verdieping kennis oudervervreemding - Diagnose - Herstel - Uitwisseling ervaringen

   Kenmerken, Signalen, (H)erkennen signalen van emotionele kindermishandeling rond scheiding, Sociale isolatie kinderen en sociale buitensluiting ouders: Oudervervreemding / Ouderverstoting / Parental Alienation, Diagnose, Korte en lange termijn effecten bij ouders en kinderen, Ervaringen uit de praktijk, Aanpak.
   Doelgroep: (aankomend) Professionals - Therapeuten, Schoolmaatschappelijk werkers, Huisartsen, Leden Sociale Wijkteams, Mediators, Advocaten, Studenten, e.a.
  • Zaterdag 25 nov - HerVerbinden Ontmoeting
   Informatieve opening/presentatie + discussie met ervaringsdeskundigen. Herkennen, uitwisselen ervaringen in situaties waar oudervervreemding/ouderverstoting aan de orde is, van elkaar leren.
   Doelgroep: Ouders, grootouders, overige geïnteresseerden, en beroepsmatig betrokkenen
   Locatie: Den Bosch

   Op Verzoek
   • HerVerbinden MasterClass 'vecht'scheidingen / oudervervreemding / ouderverstoting
    Escalerende scheidingen, (H)erkennen signalen van emotionele kindermishandeling, Sociale isolatie kinderen en sociale buitensluiting ouders: Oudervervreemding / Ouderverstoting / Parental Alienation rond ('vecht')scheidingen - Actuele wetenschappelijke inzichten, Psychisch/emotioneel kindermisbruik, Kenmerken, Signalen, Diagnose, Korte en lange termijn effecten bij ouders en kinderen, Aanpak, (De-)escalatie, Invloed en kracht van sociaal netwerk, Normalisering, Meldcode, Herstel mogelijkheden in de praktijk, Case Analyse.
    Doelgroep: Professionals (lees meer)
   • Herverbinden  Presentatie / Workshop +
    'Escalerende Scheidingen in de praktijk..'
    Verdieping kennis oudervervreemding - Diagnose - Herstel - Uitwisseling ervaringen

    Kenmerken, Signalen, (H)erkennen signalen van emotionele kindermishandeling rond scheiding, Sociale isolatie kinderen en sociale buitensluiting ouders: Oudervervreemding / Ouderverstoting / Parental Alienation, Diagnose, Korte en lange termijn effecten bij ouders en kinderen, Ervaringen uit de praktijk, Aanpak.
    Doelgroep: (aankomend) Professionals - Therapeuten, Schoolmaatschappelijk werkers, Huisartsen, Leden Sociale Wijkteams, Mediators, Advocaten, Studenten, e.a.

   Schrijf in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te worden gebracht en volg op Twitter:  @HerVerbinden

    


    

   HerVerbinden2015 v1 Ontm


   HerVerbinden 20151123  HVO 151126DenBosch
   Motto: In gesprek met elkaar én leren van elkaars ervaringen

   Omdat we weten dat er vooral bij vele ouders en grootouders (na een scheiding als partners van de ouders) vaak grote behoefte bestaat om in gespreksgroepen met anderen hierover te praten, gaan we regionale bijeenkomsten door het land organiseren en samen met ervaringsdeskundigen diverse aspecten rond het thema (vecht)scheiding, oudervervreemding / ouderverstoting bespreken: Inleidende presentatie, discussie, reflectie.
   Afhankelijk van het aantal deelnemers worden enkele tot meerdere (werk/discussie)groepen gevormd.
   Dit alles onder (bege)leiding en aanwezigheid van professionele mediator(s)/coach(es).

   Uitgangspunt:
   In respectvolle, kritische dialoog naar elkaar luisteren én van elkaar leren om uit te zoeken wat werkt en wat niet, hoofdknelpunten identificeren, gedrag van ouders en kinderen, rol van betrokkenen, rol beroepsmatig betrokkenen.

   Doel: Klankbord; eigen en gezamenlijk gedachten vormen, ook over voorstellen voor een betere aanpak van deze situaties.

   Doelgroep:
   Ouders, grootouders (waarbij het wederzijds contact van de kinderen en kleinkinderen met hen door een (v)echt)scheiding verstoord of verbroken is geraakt), Familieleden, betrokkenen en geïnteresseerden uit eigen netwerk en daarbuiten. Ook beroepsmatig betrokkenen en studenten worden uitgenodigd voor deelname; om wederzijds ervaringen te delen. Te horen wat niet werkt en wat wel en waar behoefte aan bestaat.


   HerVerbinden2015 v1 Symp
   Motto: Informatie en samen verder op zoek

   We zoeken zelf én samen -op meerdere niveaus- naar werkbare methoden en realiseerbare aanpak m.b.t. problematiek rond (vecht)scheidingen en om o.a. de ruimte die er in het huidige systeem bestaat voor (moedwillige) oudervervreemding en ouderverstoting in te dammen en te minimaliseren.

   Er is daarvoor ook een brede maatschappelijke mentaliteitsverandering nodig om te komen tot een nieuwe werkelijkheid van een maatschappij die de fenomenen oudervervreemding en ouderverstoting als onacceptabel ziet en daarop maatregelen heeft getroffen.

   Middels de campagne HerVerbinden wordt ook aan deze mentaliteitsverandering gewerkt:

   • Door actief te zijn en hierover informatie te delen met en via (social) media, eigen netwerken, redacties,
   • Organiseren van congressen, symposia en ontmoetingen rond dit thema,
   • Overleg met beroepsmatig betrokkenen en hierin onze ervaringen te delen.

   • Doelgroep Congressen / Symposia:
    Jeugdhulpverleners/teamleiders, Jeugdbeschermers, Beleidsmakers, Onderzoekers (BJZ, RvdK, Wetenschap), Gezin-/systeem- Therapeuten, Leerlingenzorg, Huisartsen, Mediators, Advocaten, Rechters, Leerkrachten, Politici, Ervaringsdeskundigen, Studenten, ..

    

    TERUGBLIK


   HerVerbinden2014 v7 Sym8 HerVerbinden2014 v7 Ontm8

   Op 26 november vond in 's-Hertogenbosch een leerzame en inspirerende middag plaats rond het thema vechtscheidingen, met na de inleidende lezingen van Erik van der Waal en Chantal Craamer, uitwisseling van kennis uit de praktijk met ervaringen van alle aanwezigen uit de doelgroep.

   HerVerbinden Symposium 26 nov 2014
   'Vechtscheidingen in de praktijk'

   Herkennen Kenmerken, Risicofactoren, Valkuilen, Aanpak?

   Doelgroep: Speciaal voor beroepsmatig betrokkenen (Jeugdhulpverleners/ teamleiders, wijkteams CJG, Jeugdbeschermers, Beleidsmakers, Gezin-/systeem- Therapeuten, Leerlingenzorg, Zorg Advies Teams, Huisartsen, Politie, Mediators, Advocaten, Rechters, Leerkrachten, Mentoren, Politici, Ervaringsdeskundigen,..)

   HerVerbinden-Symposium-26nov2014-Chantal-Craamer-250px

   Erik van der Waal – Initiatiefnemer HerVerbinden / Adviseur PASconsult / Mediator
   Belangrijke Kenmerken en Risicofactoren en voorbeelden uit de advies/mediation praktijk van (vechtscheidingen). Mogelijke gevolgen voor kinderen, ouders, partners, familie, omgeving. PA(S) oudervervreemding / verstoting. Hoe ziet het er uit? Waarop letten? Nieuwe aanpak? HerstelTeams?

   Chantal Craamer - Kinder- en familietherapeut en Familie-mediator, Shantih.nl
   Ervaringen uit de Kinder- en Jeugdtherapie, (Stief)oudersbegeleiding en Family Mediaton over (vecht)scheidingen en het effect op kinderen, ouders, grootouders, nieuwe relaties en andere familie/vrienden. Informatie over Family Mediation, een proces tussen ouders in en na (vecht)scheiding dat overleg stimuleert ten gunste van het kind. Family Mediation kan helpend zijn om leed te voorkomen bij alle betrokkenen.

   Op 27 november ontmoetten ruim 20 ouders en grootouders elkaar in Arnhem. In de ontspannen sfeer van het inspiratiehuis werden gezamenlijk en in enkele gespreksgroepen ervaringen uitgewisseld en onderlinge contacten gelegd.

   HerVerbinden Ontmoeting 27 nov 2014

   Doelgroep: Voor ouders / grootouders en overige betrokkenen bij (vecht)scheidingen en oudervervreemding / ouderverstoting situaties, die elkaar graag ontmoeten en ervaringen willen uitwisselen. 

   Er blijkt een grote behoefte te bestaan bij degenen die in een dergelijke situatie terecht komen of zich al enige tijd bevinden om 'lotgenoten' te ontmoeten en met elkaar te kunnen praten over de situatie rond het contact en/of het gedrag van hun kinderen (of kleinkinderen) en mede-ouder (ex-partner). Te kunnen bespreken waar men tegenaan loopt, suggesties bespreken hoe zaken anders zouden kunnen worden aangepakt. Welke rol spelen de ouders zelf en daarbij eventuele nieuwe partners, familieleden, sociale omgeving in deze situaties? Welke impact heeft de situatie op de betrokkenen? Hoe ga je bij langdurig gebrek aan contact met de kinderen om met de wederzijdse vervreemding en verstoting, Jeugdzorg, advocaten, mediators, juridische procedures?
   Beroepsmatig betrokkenen zijn eveneens welkom om deel te nemen aan de gesprekken en ook eigen ervaringen te bespreken en van elkaar te leren wat werkt en wat niet in een bepaalde aanpak.

   Erik van der Waal (initiatiefnemer van HerVerbinden, ervaringsdeskundige, coach en mediator) verzorgde een korte inleiding rond het thema en begeleidde vervolgens samen met Jan Verbeek de gesprekken op deze ontmoetings-avond in de gemoedelijke sfeer van het inspiratiehuis. 

   podium inspiratiehuis

   De Bovenkamer - Den Bosch
   PROGRAMMA 

   Het Inspiratiehuis - Arnhem
   PROGRAMMA


   25 april 2014 studiedag Amsterdam, thema 'Vechtscheidingen, Oudervervreemding en Ouderverstoting onder de loep'.

   HerVerbinden-congres-25april2014-EntreeHerVerbinden-25apr2014 FrenkvdLinden Dara MarshaPinedo 8997HerVerbinden 25apr2014 zaal2 9038


   NIEUWSBRIEF:
   HerVerbinden Congressen, Symposia en Ontmoetingen


   Schrijf in op de HerVerbinden Nieuwsbrief voor nieuws en informatie over HerVerbinden Congressen, Symposia en Ontmoetingen.

   Zodra datum, locatie, kosten, programma, inschrijfmogelijkheid, namen sprekers/begeleiders gereed en beschikbaar zijn, zal hierover tijdig een nieuwsbrief aan u worden verzonden.

    

   Neem tijdig contact op voor een (in-house) training/studiemiddag/workshop binnen uw organisatie , met informatieve lezingen en leerzame discussies.

   join-1-HerVerbinden


   HerVerbinden Symposium - Amsterdam

 

Supportteam HerVerbinden 25/4

Organisatie congres HerVerbinden - 25 april 2014 De Nieuwe Liefde - Amsterdam

Erik van der Waal

Initiatiefnemer campagne HerVerbinden 2014: Waarom HerVerbinden?

Joep Zander en Rosa

Na 20 jaar herverbonden.

JBA - Miriam Seegers - Ioana Mihai

Stappenplan vechtscheiding

Justine van Lawick

Lorentszhuis

Cornelie van Well

Tango met jeugdzorg

Discussie

tijdens de pauze

Frénk van der Linden Dara Marsha Pinedo

Interview

Steven Pont

De Duivelsdriehoek - hechting - onthechting

Uitwisseling ervaringen tijdens pauze

Kim, Marscha Pinedo (Villa Pinedo), Cornelie van Well, Erik Gerritsen (BJAA)

Lineke Joanknecht

Eigen Kracht bij vechtscheidingen

Annemarieke van der Haar

Elker - Compaiz

Debat

in dialoog met de zaal

meer vragen uit de zaal

Zonnebloemen

Naar een zonnige toekomst voor allen

HerVerbinden is voor mij..

Congresgangers gaven hun visie op herverbinden

HerVerbinden 2014 - Dank voor uw deelname en enthousiasme

Tot een volgend congres HerVerbinden!

    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2017  HerVerbinden

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 09079665 35 BTW: NL075516202B04