HerVerbinden

tijdens en na scheiding, op diverse niveaus, kinderen verbonden houden

REALISATIE DOELEN

 • Organisatie landelijke Ontmoetingen / Symposia

 • Thema bijeenkomsten op diverse locaties in het land

 • Opzetten van landelijke / provinciale steunpunten voor:

 • Informatie / coördinatie herstel

Uitwisseling  (HerVerbinden Ontmoetingen)
Speciale Training (workshops, SMWhulpverleners, gemeente, ouders, kinderen, ..)
Gerichte (Familie) Mediation (tussen partijen/betrokkenen)

 • Per provincie minimaal één locatie waar men als ouders/familie terecht kan bij HerstelTeams voor escalerende- of geëscaleerde (vecht)scheidingen waarbij kinderen betrokken zijn.
  Herstel-teams:
  Deze Herstel-Teams bestaan uit een groep van zeer ervaren/getrainde personen (zoals bijvoorbeeld):
  - Mediator(s) - gespecialiseerd in familie/omgangskwesties bij 'vechtscheidingen' 
  - Orthopedagoog
  - Psycholoog / Psychiater
  - Officier v Justitie
  - Politie-vertegenwoordiger
  - Bijzonder Curator (aangesteld door / contact met regierechter bij rechtbank)

  Een HerstelTeam zal:
  - In korte tijd -binnen enkele weken- een assessment moeten kunnen doen van de situatie rond een (vecht)scheiding.
  - De bevoegdheid moeten hebben om:
    - Snel in te kúnnen grijpen en corrigerend op te treden bij o.a.:
      - niet nakomen afgesproken verblijfs/omgangsregelingen
      - actieve vervreemding kind(eren) van uitwonende ouder
    - Eventuele benodigde maatregelen via de rechtbank snel te kunnen afdwingen en doorvoeren
  - Een herstel-plan op te stellen en uit te voeren om kinderen tijdens/na een scheiding met welwillende ouders, familieleden en sociale omgeving op een normale manier in verbinding te houden.

 • Bevorderen van informatie

Lezingen en Trainingen verzorgen voor relevante beroepsgroepen
Bevorderen van coördinatie, verbinding en samenwerking tussen diverse beroepsgroepen: Gem. Maatschappelijk Werk, Politie, RvdK, BJZ, huisartsen, rechters.

 

 

HERVERBINDEN  MOTIVATIE  MISSIE EN DOELEN  REALISATIE DOELEN  DEELNAME

 

join-8-HerVerbinden

HV Billboard400px

Lid PASG
Internationale studiegroep high conflict divorce / parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo
William Bernet, M.D.
President, Parental Alienation Study Group
Professor Emeritus, Department of Psychiatry
Vanderbilt University School of Medicine
Nashville, Tennessee, USA


Lid EAPAP
European Association of Parental Alienation Practitioners
Initiatief van Karen Woodall - Family Separation Clinic, UK
www.eapap.eu
HerVerbinden nl EAPAP logo


LinkedIn profile:
LinkedIn 100x28px

 

    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2017  HerVerbinden.nl    |   Nederlands Expertisecentrum Hoog-Conflict Scheidingen   |  NEHCS.NL

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 09079665 35 BTW: NL075516202B04