HerVerbinden

Kinderen verbonden houden met ouders en familie tijdens en na scheiding

REALISATIE DOELEN

 • Organisatie landelijke Ontmoetingen / Symposia

 • Thema bijeenkomsten op diverse locaties in het land

 • Opzetten van landelijke / provinciale steunpunten voor:

 • Informatie / coördinatie herstel

Uitwisseling  (HerVerbinden Ontmoetingen)
Speciale Training (workshops, SMWhulpverleners, gemeente, ouders, kinderen, ..)
Gerichte (Familie) Mediation (tussen partijen/betrokkenen)

 • Per provincie minimaal één locatie waar men als ouders/familie terecht kan bij HerstelTeams voor escalerende- of geëscaleerde (vecht)scheidingen waarbij kinderen betrokken zijn.
  Herstel-teams:
  Deze Herstel-Teams bestaan uit een groep van zeer ervaren/getrainde personen (zoals bijvoorbeeld):
  - Mediator(s) - gespecialiseerd in familie/omgangskwesties bij 'vechtscheidingen' 
  - Orthopedagoog
  - Psycholoog / Psychiater
  - Officier v Justitie
  - Politie-vertegenwoordiger
  - Bijzonder Curator (aangesteld door / contact met regierechter bij rechtbank)

  Een HerstelTeam zal:
  - In korte tijd -binnen enkele weken- een assessment moeten kunnen doen van de situatie rond een (vecht)scheiding.
  - De bevoegdheid moeten hebben om:
    - Snel in te kúnnen grijpen en corrigerend op te treden bij o.a.:
      - niet nakomen afgesproken verblijfs/omgangsregelingen
      - actieve vervreemding kind(eren) van uitwonende ouder
    - Eventuele benodigde maatregelen via de rechtbank snel te kunnen afdwingen en doorvoeren
  - Een herstel-plan op te stellen en uit te voeren om kinderen tijdens/na een scheiding met welwillende ouders, familieleden en sociale omgeving op een normale manier in verbinding te houden.

 • Bevorderen van informatie

Lezingen en Trainingen verzorgen voor relevante beroepsgroepen
Bevorderen van coördinatie, verbinding en samenwerking tussen diverse beroepsgroepen: Gem. Maatschappelijk Werk, Politie, RvdK, BJZ, huisartsen, rechters.

 

 

HERVERBINDEN  MOTIVATIE  MISSIE EN DOELEN  REALISATIE DOELEN  DEELNAME

 

join-8-HerVerbinden

HV Billboard400px

    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2017  HerVerbinden

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 09079665 35 BTW: NL075516202B04