HerVerbinden

tijdens en na scheiding, op diverse niveaus, kinderen verbonden houden

Trainingen | Lezingen

HerVerbinden Trainingen

Verdiepingstraining/workshop

Hoog conflict / complexe / (vecht) scheidingen
Kenmerken, Risico's, Escalatiefactoren, Parental alienation, gevolgen voor kinderen, ouders en sociale omgeving.

Herkennen, Signaleren, Aanpak, Herstel, Monitoren

Curriculum: Wat leert u in deze training/workshop ?

 • Belangrijkste Risicofactoren voor en Kenmerken van 'vecht'scheidingen (begrip van vechtscheidingsladder).
 • Wat is Parental Alienation (oudervervreemding). Verschil met verwijdering. (Ont)Hechting. Sociale isolatie/buitensluiting.
 • Herkennen van diverse vormen van parental alienation situaties.
 • De lange termijn gevolgen van langdurige oudervervreemding en ouderverstoting voor kinderen, hun verstoten ouder en familieleden.
 • Herkennen van specifieke houding en gedragingen, patronen en signalen in de (volwassen) omgeving van kinderen die (kunnen) leiden tot oudervervreemding en mogelijke ouderverstoting bij de kinderen.
 • Herkennen van de symptomen die bij kinderen in uitingen en gedrag kunnen worden waargenomen die wijzen op een mogelijk stadium van Parental Alienation. Diagnostische ouder- en kind- signalen rond Parental Alienation.
 • Methoden van aanpak van vechtscheidingssituaties waar P.A. bestaat. Belemmeringen. Effectiviteit van bestaande therapievormen.
 • Mogelijkheden tot herstel van verstoorde kind-ouder band. Inzicht in benodigde aanpak en interventies.
 • Extra verdieping door inhoudelijke bespreking voorbeeld-case(s).

Doelgroep:
Speciaal voor beroepsgroepen die met situaties rond hoog-conflict 'vecht'scheidingen werken:

 • Teamleiders, Gezinsvoogden, Gedragsdeskundigen Jeugdzorg en Jeugdbescherming
 • Onderzoekers / Gedragsdeskundigen JB / Raad voor de Kinderbescherming
 • (Familie) Mediators / Bijzonder curators familierecht / Kindbehartigers
 • Advocaten / Rechters civiel/familie-recht
 • Politiemedewerkers civiele zaken
 • Gemeenten: Leden Sociale Wijk Teams, Gezinscoaches
 • Schooldirecties / schoolartsen / maatschappelijk werkers / leerkrachten / Zorg advies teams
 • Mentoren / Docenten / Basis en Middelbaar onderwijs / Studenten MW/SPS
 • Huisartsen, (systeem)therapeuten, orthopedagogen
 • Preventie ziekteverzuim medewerkers, Zorgverzekeraars, Arbo, HR
 • Overige relevante beroepsgroepen en organisaties


Tijd:        10:00u - 16:30u (incl. lunch, koffie, thee, handout)

Kosten:  € 175,- pp  excl. btw.

Trainingsdata en locatie in overleg (in-house mogelijk, min. 6 personen). Tijdige reservering gewenst.


HerVerbinden Lezingen

Titel: Kenmerken en praktijk van hoog conflict / complexe / (vecht) scheidingen
De onderwerpen die ook in de workshop aan de orde komen worden in deze lezing inhoudelijk toegelicht.

Duur lezing:  ca. 1- 1,5 uur (ook mogelijk als programma-onderdeel eigen congres, symposium/studiedag)
Locatie en aanvangstijd:  in overleg, overdag / 's-avonds / weekend
Kosten:  op aanvraag (mede afhankelijk van situatie, locatie/dag/tijd, specifieke wensen)

HV Billboard400px

Lid PASG
Internationale studiegroep high conflict divorce / parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo
William Bernet, M.D.
President, Parental Alienation Study Group
Professor Emeritus, Department of Psychiatry
Vanderbilt University School of Medicine
Nashville, Tennessee, USA


Lid EAPAP
European Association of Parental Alienation Practitioners
Initiatief van Karen Woodall - Family Separation Clinic, UK
www.eapap.eu
HerVerbinden nl EAPAP logo


LinkedIn profile:
LinkedIn 100x28px

 

    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2017  HerVerbinden.nl    |   Nederlands Expertisecentrum Hoog-Conflict Scheidingen   |  NEHCS.NL

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 09079665 35 BTW: NL075516202B04