HerVerbinden

Kinderen verbonden houden met ouders en familie tijdens en na scheiding

Trainingen | Lezingen

HerVerbinden Trainingen

Verdiepingstraining/workshop

Hoog conflict / complexe / (vecht) scheidingen
Kenmerken, Risico's, Escalatiefactoren, Parental alienation, gevolgen voor kinderen, ouders en sociale omgeving.

Herkennen, Signaleren, Aanpak, Herstel, Monitoren

Curriculum: Wat leert u in deze training/workshop ?

 • Belangrijkste Risicofactoren voor en Kenmerken van 'vecht'scheidingen (begrip van vechtscheidingsladder).
 • Wat is Parental Alienation (oudervervreemding). Verschil met verwijdering. (Ont)Hechting. Sociale isolatie/buitensluiting.
 • Herkennen van diverse vormen van parental alienation situaties.
 • De lange termijn gevolgen van langdurige oudervervreemding en ouderverstoting voor kinderen, hun verstoten ouder en familieleden.
 • Herkennen van specifieke houding en gedragingen, patronen en signalen in de (volwassen) omgeving van kinderen die (kunnen) leiden tot oudervervreemding en mogelijke ouderverstoting bij de kinderen.
 • Herkennen van de symptomen die bij kinderen in uitingen en gedrag kunnen worden waargenomen die wijzen op een mogelijk stadium van Parental Alienation. Diagnostische ouder- en kind- signalen rond Parental Alienation.
 • Methoden van aanpak van vechtscheidingssituaties waar P.A. bestaat. Belemmeringen. Effectiviteit van bestaande therapievormen.
 • Mogelijkheden tot herstel van verstoorde kind-ouder band. Inzicht in benodigde aanpak en interventies.
 • Extra verdieping door inhoudelijke bespreking voorbeeld-case(s).

Doelgroep:
Speciaal voor beroepsgroepen die met situaties rond hoog-conflict 'vecht'scheidingen werken:

 • Teamleiders, Gezinsvoogden, Gedragsdeskundigen Jeugdzorg en Jeugdbescherming
 • Onderzoekers / Gedragsdeskundigen JB / Raad voor de Kinderbescherming
 • (Familie) Mediators / Bijzonder curators familierecht / Kindbehartigers
 • Advocaten / Rechters civiel/familie-recht
 • Politiemedewerkers civiele zaken
 • Gemeenten: Leden Sociale Wijk Teams, Gezinscoaches
 • Schooldirecties / schoolartsen / maatschappelijk werkers / leerkrachten / Zorg advies teams
 • Mentoren / Docenten / Basis en Middelbaar onderwijs / Studenten MW/SPS
 • Huisartsen, (systeem)therapeuten, orthopedagogen
 • Preventie ziekteverzuim medewerkers, Zorgverzekeraars, Arbo, HR
 • Overige relevante beroepsgroepen en organisaties


Tijd:        10:00u - 16:30u (incl. lunch, koffie, thee, handout)

Kosten:  € 225,- pp  excl. btw.

Trainingsdata en locatie in overleg (in-house mogelijk, min. 4 personen). Tijdige reservering gewenst.


HerVerbinden Lezingen

Titel: Inzicht in hoog conflict / complexe / (vecht) scheidingen
Kenmerken, Risico's, Escalatiefactoren, Parental alienation, gevolgen voor kinderen, ouders en sociale omgeving

Duur lezing:  ca. 1,5 uur
Locatie en aanvangstijd:  in overleg, overdag / 's-avonds / weekend
Kosten:  €495,- excl. btw. + reiskosten

    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2017  HerVerbinden

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 09079665 35 BTW: NL075516202B04