HerVerbinden

Advies | (contra) Expertise | Herstelbemiddeling | Onderzoek | Ouderverstoting | Training

Columns

Mentale ruimte maken richting HerVerbinden

HerVerbinden Face2Face 400p

Daar waar erkend wordt dat ieder mens van nature eigenschappen, kwaliteiten en onvermogens heeft; dat een ieder in het leven andere voorbeelden en ervaringen heeft gehad, zowel goede en minder goede en die ook niet allemaal zelf heeft kunnen uitkiezen;

daar waar mensen (voormalige partners) elkaar tijdens of na een rumoerige scheiding weer als mens gaan zien, elkaar weer in de ogen durven kijken en van elkaar begrijpen en accepteren dat ze wellicht sommige inzichten missen, sommige dingen niet begrijpen, nooit geleerd hebben gekregen, ook al hadden ze dit graag gewild;

daar waar verwijten aan een ander plaats maakt voor zelf-onderzoek naar wat er eigenlijk van de ander verlangd wordt.. en wat de ander nodig heeft om aan deze eigen verlangens tegemoet te komen.

Elkaars mogelijkheden en beperkingen als mens en ouders daarbij te overdenken en deze taak en verantwoordelijkheid niet bij de kinderen te leggen; daar waar het inzicht ontstaat dat om die verlangens te realiseren, het soms nodig is om, in plaats van te verwijten dat de ander iets niet kan of doet, te bekijken hoe de ander daarbij te kunnen helpen..

 

Erik van der Waal

© 2018  HerVerbinden

HV Billboard400px

Lid PASG
Internationale studiegroep parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo
Voorzitter Parental Alienation Study Group: William Bernet, M.D.
[Professor Emeritus, Department of Psychiatry, Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, Tennessee, USA]


Lid EAPAP
European Association of Parental Alienation Practitioners
Family Separation Clinic, London, UK
www.eapap.eu
HerVerbinden nl EAPAP logo


LinkedIn profile:
LinkedIn 100x28px

 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2019  HerVerbinden.nl    |   Nederlands Expertisecentrum Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 09079665 35 BTW: NL075516202B04