Columns

We zullen doorgaan

RamsesShaffy1975we zullen doorgaan

De enorme betekenis en liefde van de meeste oude(re) mensen, voor hun kinderen, kleinkinderen, familieleden en vele anderen, hun (levens) ervaringen, hun verhalen, hun overzicht, hun diverse kennis en voorbeelden, worden nogal eens teveel voor lief genomen, soms zelfs als onbetekenend volledig terzijde geschoven, terwijl ze een waardevolle schat voor ons zijn, waar we zoveel van kunnen leren; van deze zeer waardevolle schatten in en van onze samenleving, die tot het einde alle respect, aandacht en onze warmte, liefde en dankbaarheid waard zijn en ongevraagd zouden moeten blijven ontvangen, én daarna..

Laten we vooral leren van de omstandigheden en een veel meer ouderen-inclusieve samenleving nastreven, en daarbij meer onderlinge zorg (helpen) organiseren, in plaats van ouderen teveel sociaal te isoleren en buiten een normaal maatschappelijk leven met en onder de overige mensen te plaatsen. Leven is zoveel veel meer dan iemand in leven houden.
Laten we veel anders HerVerbinden, in een veel breder perspectief.

We zúllen doorgaan..

https://lnkd.in/dfgxDa4 

#ouderen #ouders #kinderen #inclusief #herverbinden #verbinding #herstel #ouderenzorg #wezullendoorgaan #ramsesshaffy #liefde

© 2020 - HerVerbinden - Erik van der Waal  - 19 april 2020