HerVerbinden

Advies | (contra) Expertise | Herstelbemiddeling | Onderzoek | Ouderverstoting | Training

Trainingen | Lezingen

HerVerbinden Academie 300px 

"Zeer aanbevolen voor diegenen die beroepsmatig rond kinderen met een proces van parental alienation (oudervervreemding / ouderverstoting / onthechting) en bijbehorend gedrag te maken kunnen krijgen of al hebben en hun kennis hierover willen verdiepen." 

De trainingen worden gericht en aangepast op algemene en specifieke aspecten binnen beroepsgroepen: 

 • Teamleiders, Gedragsdeskundigen, Gezinsvoogden, Jeugdzorg en Jeugdbescherming
 • Bijzonder curators / (Familie) Mediators / Kindbehartigers
 • Politiefunctionarissen beleid en civiele/familie zaken
 • Advocaten / Rechters familie-/straf-recht
 • Onderzoekers en Gedragsdeskundigen  Raad voor de Kinderbescherming
 • Huisartsen, Schoolartsen (leden zorg advies team, IB), (systeem) therapeuten, orthopedagogen, (klinisch) psychologen, psychiaters
 • Docenten zorg / Studenten MW/SPS
 • Overige relevante beroepsmatig betrokkenen.


Module 1. Verdiepingstraining voor professionals

    Thema: 'Parental Alienation' (gedrag, kenmerken, aanpak)
                         (proces van en typerend gedrag rond Oudervervreemding / Ouderverstoting) )

     HerVerbinden Training 2018 [HerVerbinden Workshop - Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie]

      Ochtend: Basis

 • Waar hebben we het over bij 'complexe', geëscaleerde ('vecht')scheidingen (begrip van escalatiefasen en -vormen, escalatiefactoren, 'vechtscheidingsladder'). De zwaardere praktijkcases (ernstig verstoorde omgang e.d.).
 • Ouderschapskwaliteiten, Ziekmakend (pathogenic) ouderschap, ouderverstoting ('parental alienation'). DSM-V CAPRD. De gevolgen van stress voor de ontwikkeling van het kind. ACEs study.
 • Begrip / dynamiek 'Parental Alienation' gedrag (oudervervreemding/ouderverstoting) nader toegelicht. Verschillen met verwijdering, (ont)hechting; Vormen van sociale isolatie & -buitensluiting.
 • Kenmerken en herkennen van vormen van 'parental alienation' gedrag (puur, hybride, matig-ernstig). 
 • Herkennen van specifieke houding en gedragingen, patronen en signalen in de (volwassen) omgeving van kinderen die (kunnen) leiden tot oudervervreemding en mogelijke ouderverstoting bij de kinderen.
 • Herkennen van de symptomen die bij kinderen in uitingen en gedrag kunnen worden waargenomen die wijzen op een mogelijk stadium van 'Parental Alienation'. Diagnostische ouder- en kind- signalen rond 'Parental Alienation'.
 • Belangrijkste Risicofactoren in de context en systeem voor escalatie en psych. beschadiging van kinderen, ouder(s)/broers/zussen, in (gescheiden-) (samengestelde-) gezinnen en families.

  Middag: Verdieping
 • Assessment, Diagnose, Herkennen, Aanpak, Herstel
 • Methoden van aanpak van scheidingssituaties waar CAPRD in de vorm van ouderverstoting 'Parental Alienation' wordt geconstateerd. De belemmeringen. Effectiviteit van aanpak.
 • Toelichting op internationale kennis en ontwikkelingen op gebied van theorie en praktijk; (VS, Canada, Mexico, UK), FSC, PASG, EAPAP.
  (Actuele inzichten o.a. uit jaarcongressen PASG - Stockholm aug 2018 / Philadelphia sept 2019)
 • Mogelijkheden tot herstel van verstoorde kind-ouder band. Inzicht in benodigde aanpak en interventies.
 • Parallel ouderschap een optie? Hoe organiseer je dat?
 • Instrumenten (zoals MASIC & NICHD), Procesverbeteringen; Effectievere aanpak
 • Inzet psycho-educatie voor ouders en betrokkenen
 • Extra verdieping door inhoudelijke bespreking voorbeeld-case(s) 


Eerstvolgende verdiepingsdag: 
(gezien de huidige situatie) nader te bepalen

(Ook in-house verdiepings-training mogelijk, datum in overleg, bij groep van min. 6 pers).

Neem contact op

HV KasteelMaurick Vught 3

Locatie:    Kasteel Maurick, Maurick 3, 5261NA, Vught [route]
Parkeren: Gratis op parkeerplaats naast Kasteel Maurick
Openbaar vervoer: Ca. 15min lopen vanaf station Vught.
     
Tijd:          Entree 9:30u Aanvang 10:00u Einde 16:30u


                 10:00  Basis deel I
                 11:15 
pauze
                 11:30  Basis deel II
                 12:30 
Lunch + wandeling rond Kasteel Maurick
                 13:30  Verdieping deel I
                 15:00 
pauze
                 15:15  Verdieping deel II
                 16:30  Afronding

Trainer:     E.C. van der Waal

Kosten:     € 225,- excl. 21% btw. pp
(incl. koffie, thee, gedekte Lunch, schrijfmateriaal, [info/handout na afloop per email]

 • Bij een groep van min. 6 pers uit dezelfde of samenwerkende organisaties kan een datum in overleg worden vastgesteld.
 • Korting op prijs pp bij groepsinschrijving (op 1 factuuradres):
  3/4/5 personen -15 %
  6+     personen -25 %


Module 2. Trainingsmiddag voor professionals
'Compacte introductie'

Dynamiek van Parental Alienation: gedrag,
Herkennen ouder&kind-signalen, aanpak.
Vormen van Parallel ouderschap; hoe organiseer je dat?

Locatie: Kasteel Maurick, Maurick 3, 5261NA, Vught [route]

Docent/trainer: E.C. van der Waal
Incl. koffie/thee/water/schrijfmateriaal
Deelnemers:  max.16

Onderwerpen: Escalerende scheidingen (Scheidingsladder), Ouderschapskwaliteiten, Hechting, Ex-partnergeweld (IPV/IPM), Oudervervreemding/Ouderverstoting/'Parental Alienation' gedrag; Sociale isolatie kinderen en sociale buitensluiting ouders - Dynamiek en Kenmerken, Ouder- en Kind signalen, toegepaste intrumenten. Diagnose, Korte- en Lange Termijn effecten bij kinderen en ouders. Aanpak en Herstel: vormen en mogelijkheden in de praktijk, Case Aanpak (Assessment > Analyse > Diagnose > Acties: Doen, Interventies, Psycho-educatie)

Doelgroep: Voor alle beroepsmatig betrokkenen die professioneel te maken hebben met vormen van oudersverstoting (Parental Alienation gedrag): Huisartsen & praktijk ondersteuners, (kinder)Therapeuten, (fam) Mediators, coaches, Bijzonder curatoren, Kindbehartigers, School mentoren LO/MO/VO IB/MW, MW, Sociale Wijk Teams Gemeenten, beginnende Gezinvoogden..

12:30 entree
13:00 Welkom, introductie
13:15 Interactieve presentatie:
          De dynamiek van Parental Alienation (oudervervreemding /-verstoting / -onthechting)
15:00 Pauze
15:20 Interactieve presentatie:
          Herkenning signalen ouder/kind, aanpak.
          Parallel ouderschap? Hoe organiseer je dat?
          Inzet psycho-educatie voor ouders en betrokkenen
16:45 Afronding 
17:00 Einde - borrel

Parkeren: Gratis op parkeerplaats naast Kasteel Maurick
Openbaar vervoer: Ca. 15min lopen vanaf station Vught.

Kosten: €150.- excl. 21% btw. p.p.  incl. koffie/thee/water [+info/presentaite na afloop per email].

Trainingsdata & locatie / Online in overleg
Andere locatie en in-house trainingen zijn mogelijk bij een groep van min. 6 personen. 
Online training (via Teams / Zoom) in overleg.
(Gezien agenda-mogelijkheden is tijdige reservering gewenst)

Kasteel Maurick HerVerbinden


Lezingen

Kenmerken en de praktijk van geëscaleerde scheidingen en het proces van oudervervreemding / ouderverstoting / onthechting, en de aanpak ervan.


Duur lezing:  ca 1 uur (ook als programma-onderdeel van uw eigen congres, symposium/studiedag, wel/niet interactief)
Locatie, datum en aanvangstijd:  in overleg, overdag / 's-avonds / weekend
Kosten:  op aanvraag (mede afhankelijk van aantal deelnemers, locatie/dag/tijd, evt specifieke wensen)


 

 
 
 

HerVerbinden Contact

Stuur een bericht en/of maak een telefonische, persoonlijke, Skype of Zoom afspraak: 
HerVerbinden Tel pic

Skype logo 120x55zoom logo 300x239

 

 

 LinkedIn 100x28px  E.C.van der Waal


HV Billboard400px

PASG
Internationale studiegroep parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo


EAPAP
European Association of Parental Alienation Practitioners
Family Separation Clinic, London, UK
www.eapap.eu
HerVerbinden nl EAPAP logo


 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2021  HerVerbinden.nl    |   Expertise Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 0907966535 BTW: NL001263447B69