HerVerbinden

Advies | (contra) Expertise | Herstelbemiddeling | Onderzoek | Ouderverstoting | Training

AdviesErikvdWaal HerVerbinden

Na een jarenlange persoonlijke ervaring met een proces van 'parental alienation' gedrag (vanaf 2001) heb ik me gespecialiseerd op het gebied van (geëscaleerde) scheidingen, valse beschuldigingen, het proces van oudervervreemding / ouderverstoting (parental alienation) en gerelateerd gedrag. Dit vanuit een analytische en pragmatische instelling, hiertoe hoger opgeleid en getraind gedurende ruim 20 jaar: studie, bedrijfservaring en als zelfstandig interim project- en verander-manager. Van 2004-2015 eveneens als Eigen-Kracht coördinator in Noord Brabant. In 2010 geaccrediteerde opleiding tot Mediator (waarna tot 2015 werkzaam als register mediator). Relevante trainingen, symposia en congressen gevolgd en een uitgebreid (inter) nationaal netwerk opgebouwd. Lid van de internationale parental alienation studiegroep PASG.info, Betrokken bij ontwikkelingen binnen de Europese associatie van specialisten op het gebied van parental alienation gedrag en aanpak EAPAP.eu.

Met deze achtergrond werk ik al vele jaren als onfhankelijk gespecialiseerd adviseur/mediator/trainer. Ik doe dit met grote motivatie en veelal naar tevredenheid van de velen die mij inmiddels om advies/training en/of onderzoek & ondersteuning hebben gevraagd, zowel particulieren als beroepsmatig betrokkenen. Beiden kunnen bij mij terecht voor onafhankelijk advies, onderzoek, ondersteuning of training, waarbij ik een meervoudige partijdigheid en een contextuele benadering voorsta, waarbij de menselijke maat en een pragmatische gezond verstand- en doe- mentaliteit voorop staan. Mijn primaire werkgebied is Nederland en België (talen: Nederlands en Engels) en indien gewenst (online) ook daarbuiten.

Erik van der Waal, BSc  -  Contactgegevens - 06-22408017 - Maak Contact-bericht


ADVIES PARTICULIEREN:

 • Algemene adviesgesprekken, onderzoek, begeleiding, advies rond (problemen bij) opstellen/bijstellen/nakomen ouderschapsplannen, zorgverdeling,
 • Bij escalatie: (verstoorde) verblijf- / omgangs- regelingen, Onderzoek/Assessment Oudervervreemding / Ouderverstoting (Parental Alienation gedrag)
 • Beoordelen van rapportages / beschikkingen/Email/etc., assistentie bij opstellen (concept) verzoekschriften,
 • Adviezen, onafhankelijk onderzoek en second opinion, (contra)expertise, opstellen Visie&Advies rapportage o.b.v. gesprekken en dossierstudie.
 • Naast advies over de ontstane situatie, hoe daarmee om te gaan en de mogelijkheden voor vervolg, span ik me op verzoek als onafhankelijk zelfstandig adviseur en bemiddelaar ook in om te komen tot (beweging in) het herstel van normaal (part-time) samen-leven (impliciet onderling contact en omgang) tussen kinderen en hun beide ouders & familie bij (langdurig) verstoorde omgang / wederzijdse onthechting.


TARIEVEN 2022

Na contact leggen (bij voorkeur eerste keer via het contactformulier op de site), ontvangt u, meestal dezelfde dag / max binnen 2 werkdagen, een reactie en evt. voorstel voor vervolg/afspraak.
Hiervoor gelden de volgende vergoedingen, afhankelijk van de gewenste werkzaamheden / ondersteuningsvorm:

Consult Particulieren:
Persoonlijk
/ Telefonisch / Online (Zoom / Skype) (Nederlands / Engels)

In Den Bosch/Vught, bij u aan huis of andere locatie in overleg, eerste persoonlijk gesprek overdag meestal binnen een week mogelijk (evt. in avond/weekend) (dan toeslag +25% op normaal tarief)

 • Bespreken situatie: algemeen, verleden, gebeurtenissen, ontwikkelingen, huidige situatie (pers / juridisch), toekomstperspectieven, mogelijkheden. 
 • In overleg: Bestudering stukken (email/documenten)
 • In overleg: Opstellen Visie & Advies rapportage bestudeerde situatie 

Tarief: € 125,- per uur (incl. 21% btw) + evt reiskostenvergoeding (indien buiten Den Bosch).

 • Consulten op afspraak. Betaling op voorschotfactuur-basis.
 • Werktijden: Overdag 10-18:00u (indien gewenst in avond / weekend (toeslag))  

Coaching / Klankbordgesprekken bij geëscaleerde scheidingssituaties
Na eerste consult bespreken voortgang in situatie, omgaan met gebeurtenissen, eventuele mogelijkheden/advies.

 • Individuele gesprekken voor ouders (evt ook huidige/ex) partners, familieleden, evt. kinderen, overige betrokkenen.
 • Werktijden: Overdag 10-18:00u (indien gewenst in avond / weekend (toeslag)) 

Tarief: € 125,- per uur (incl. 21% btw)
      bij 2-4 pers (gelijktijdig) € 145,- per uur (incl. 21% btw)

Herstelbemiddeling - gesprekken met deelname door meerdere personen
(personen in conflict, bereid tot begeleide gesprek(ken))

Bespreken: situatie - verschillende perspectieven - standpunten - belangen - weerstanden - doelen - herstelmogelijkheden - herstelplan/actviteiten 
 

Tarief: € 160,- per uur (incl. 21% btw)  

Besloten kring: Informatie&advies middag/avond rond ernstig verstoorde omgangssituaties

 • Speciaal voor ouder + evt nieuwe partner + familieleden + vrienden en overige betrokkenen uit netwerk,
  die hun eigen verhaal rond de kinderen liefst alleen in besloten setting willen vertellen en bespreken en onafhankelijk informatie en advies zoeken.
 • Algemene en specifieke informatie over ernstige conflicten rond scheiding m.b.t. zorg- en verblijf van de kinderen.
 • Informatie over ouderverstoting / 'parental alienation', bespreking ontstane situatie, mogelijkheden hoe verder.
 • Op locatie (door ouder/familie georganiseerd in eigen of door HerVerbinden te organiseren ruimte),

Kosten: Afhankelijk van wensen m.b.t.: locatie, doordeweekse- of weekend-dag, overdag/avond, groepsgrootte.
Neem contact op om mogelijkheden te bespreken.


Maatwerk (tarieven op aanvraag):

 • Case-onderzoek / analyse, second opinion en advies (ouders, sociaal netwerk en kindergesprekken) incl. rapportage.
 • Coachingstrajecten particulieren


ADVIES PROFESSIONALS:

 


 • Onafhankelijk advies aan Gemeenten / Instellingen / GI's / Rechtbanken / RvdK / overige professioneel betrokkenen
  Klankbord/onderzoeks-gesprekken, Beleidsvragen, Supervisie, Case-bespreking (na informatieronde & dossieronderzoek) 
  Advies en ondersteuning in aanpak geëscaleerde / 'complexe' scheidingen.
  Onafhankelijke second opinion, (contra)expertise, Opstellen Visie&Advies rapportage o.b.v. gesprekken en dossierstudie.
  Adviesgesprekken & (herstel) bemiddeling tussen partijen.

 • Ambulante inzet als onafhankelijk adviseur / bemiddelaar bij geëscaleerde scheidingssituaties
  Op oproepbasis door instellingen (waarmee hiervoor eerder een afspraak is gemaakt) in te huren, om in lastige geëcaleerde / escalerende situaties gesprekken (met ouders / (evt kinderen) / familieleden / netwerk) te voeren / te begeleiden en tot (nieuwe/constructieve) afspraken te komen. Monitoren van afspraken gedurende een termijn (kwartaal/half jaar).

  Uurtarief
  : €150,- (excl. 21% btw en reiskosten).
  Werkgebied: Landelijk (Nederland, België (Ned talig), online Internationaal)
  Taal: Nederlands, Engels, (andere taal met inzet van Tolk)
  Werktijden: Overdag en in overleg ook avond / weekend. 

 • HerVerbinden Academie: Trainingen / Workshops / Symposia / Lezingen / Advies rond dit thema
  Voor: beleidsmakers, mediators, advocaten, rechters, rvk onderzoekers, gezinsvoogden, huisartsen, mentoren, teamleiders, sociaal wijkteamleden, therapeuten, + overige (beroepsmatig) betrokkenen.

 • Trainingen en Lezingen


* Reiskostenvergoeding:

   - Binnen 10km van Den Bosch: kostenloos
   - Meer dan 10km van Den Bosch:  €1,00 / km [incl. 21% btw] (=totale vergoeding voor reistijd + reiskosten)
   - Eventuele parkeerkosten ter plaatse.

Betalingscondities:

Particulieren:
   - Betaling: op (voorschot) factuurbasis.
   - Betalingstermijn: Voorafgaande aan consult / afspraak.

Organisaties, gemeenten, beroepsgroepen:
   - Betaling op factuurbasis (deels of geheel voorschotbasis, afhankelijk van opdracht)

Bewaren

Bewaren

HerVerbinden Contact

Stuur een bericht en/of maak een telefonische, persoonlijke, Skype of Zoom afspraak: 
HerVerbinden Tel pic

Skype logo 120x55zoom logo 300x239

 

 

 LinkedIn 100x28px  E.C.van der Waal


HV Billboard400px

PASG
Internationale studiegroep parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo


International Academy of Practice with Alienated Children
https://www.iapac.international/

Family Separation Clinic, London, UK

IAPAC Logo

 


 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2022  HerVerbinden.nl    |   Expertise Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 0907966535 BTW: NL001263447B69