HerVerbinden

Advies | (contra) Expertise | Herstelbemiddeling | Onderzoek | Academie

HerVerbinden Actueel:        De Kerstman en Sinterklaas bestaan! Het gemanipuleerde kinderbrein..   
Alle   Columns


Het leven na een partnerschap verder als ouders re-organiseren

Het gaat bij een scheiding waar ook kinderen bij betrokken zijn meestal goed en in redelijke harmonie als ex-partners in het blijvend ouderschap goed blijven zorgen voor de kinderen en hún relaties met beide ouders (en hun families/sociale netwerk). Alle lof voor de ouders die het op een dergelijke manier weten te regelen en geen verantwoordelijkheden en taken bij de kinderen leggen die niet bij hen thuis horen.

Bij een deel verloopt de scheiding verre van soepel en kan deze overgangsperiode (naar een nieuwe vorm van uit-elkaar en toch voor een deel 'samen' verder leven), door diverse oorzaken en invloeden escaleren tot oplopende spanningen en conflicten. Lang slepende, verstoorde en stressvolle situaties rond verblijf, zorg en het contact tussen kind(eren) met hun beide ouders/families kunnen hiervan het gevolg zijn. Deze kinderen en de (relatie met hun) ouder(s)/familieleden/betrokkenen kunnen door deze situaties ernstig in hun sociaal- emotionele- en identiteits-ontwikkeling beschadigd raken. Dit kan na verloop van tijd tot vormen van oudervervreemding en ouderverstoting leiden (parental alienation gedrag).

HerVerbinden Advies300px HerVerbinden Academie 300px 

Onafhankelijk Advies

Aan particulieren en beroepsmatig betrokkenen

 • Advies bij geëscaleerde- / complexe- scheidingen
  Oudervervreemding ('Parental Alienation') / Ouderverstoting
  verstoorde zorg- en verblijf- regelingen,
  Ouderschapsplan, zorgverdeling
 • Case-onderzoek / 2nd opinion
 • Supervisie / inbreng expertise lopende zaken
 • Kenmerken – Risico's – Aanpak – Herstel
 • Bemiddeling in situaties van langdurig verstoorde kind-ouder relaties.

 div keuzes

Lees meer..

 

 

 

 

 


Geëscaleerde- / complexe- scheidingen

De oorzaken ervan, de kenmerken, gevolgen voor ouder(s) en kinderen -en hoe daarmee om te gaan- blijft een actueel thema. Gemeenten en vele beroepsmatig betrokkenen die in hun werk met jeugd en/of ouders in aanraking komen, waarbij het tot ernstig verstoorde relaties en onderlinge conflicten rond de scheiding en de kinderen is gekomen, zoeken in dit kader naar antwoorden, oplossingen, verbeteringen en naar een werkende, werkbare/effectieve(re) aanpak.

HerVerbinden doet dit graag met alle betrokkenen, in een respectvolle wederzijdse -en waar nodig kritische- dialoog . Ook tijdens interactieve presentaties/workshops.

Praktisch bemiddelen in contactherstel 

Ouders en/of betrokkenen blijken nogal eens behoefte te hebben aan een onafhankelijk iemand als bemiddelaar om te trachten enige beweging ten goede te krijgen in situaties waarbij de kind-ouder-band langdurig verstoord is geraakt (nauwelijks tot geen contact) om deze weer een kans te geven om te herstellen. Dit is een delicaat proces, wat de nodige diplomatie, omzichtigheid en als bemiddelaar vooralsnog een meervoudige partijdigheid richting betrokkenen vergt.

HV KasteelMaurick Vught 3

 • Studiedag
 • Korting bij groepsinschrijving tot -35% op prijs pp.
 • Bij een groep van min. 6 pers uit dezelfde of samenwerkende organisaties kan een datum in overleg worden vastgesteld.
 • Details - Trainingen 2018


 

HerVerbinden2018 Ontmoetingen

 Door deelnemers zeer gewaardeerde middagen

 Ontmoeting:
[nieuwe datum volgt]
 
 Locatie: Kasteel Maurick, Vught
 Goed bereikbaar, gratis parkeren

HerVerbindenOntmoeting

Doelgroep: Ouders (+evt nieuwe partners), grootouders, familieleden, overige geïnteresseerden uit netwerk, studenten en beroepsmatig betrokkenen.

Doel:
Herkennen, uitwisselen ervaringen ervaringsdeskundigen in situaties waar oudervervreemding/ouderverstoting aan de orde is, van elkaar leren.

> Meer info Ontmoetingen

Schrijf in op de HerVerbinden nieuwsbrief om ook tijdig info over nieuwe data te ontvangen


ErikvdWaal HerVerbinden 
HerVerbinden
E.C. van der Waal

 > Contact

Recente / selectie / columns:
De Kerstman en Sinterklaas bestaan! Het gemanipuleerde kinderbrein..
Child's perspective & parents-view (in cases of parental alienation - psychological child abuse)
De dubbele boodschappen aan een kind én omgeving..
Kinden zijn Kinderen - Gun ze hun kindertijd
Scheiding ouders betekent nog steeds voor heel veel kinderen: één ouder kwijt..
De betekenisvolle relaties van een kind, ook na scheiding..

Elke vorm van geweld en (kinder-) mishandeling heeft primair een Psychische impact
Uitsluiten ernstige pathologie rond het kind door inzet van ervaren klinisch psychologen en psychiaters

Mentale ruimte maken richting HerVerbinden
De beleving door het kind van het resterend 'contact' met de ouders na een scheiding..

Ouderverstoting / 'Parental Alienation' - de zwaardere cases
Uit het oog, uit het hart? Meer denken, spreken en schrijven vanuit de relatie van het kind.
Heroverweging politie-taken bij civiele (scheidings)zaken? een discussie waard..
Europese aandacht voor aanpak parental alienation - EAPAP

Ziekmakend ouderschap; onderkennen of ontkennen?
Wereldwijde aandacht voor Parental Alienation (oudervervreemding)
“Kind beschadigd door stressvolle relatie tussen ouders” – CAPRD

Pesten op volwassen niveau.. beschadigt kinder(hersen)en
Maatschappelijke verantwoordelijkheid scholen en gemeenten rond 'vecht'scheidingen
>> lees alle columns hier
 

Maatschappelijke impuls

HerVerbinden wil met haar advies/training-werk en overige activiteiten, onderzoek en publicaties rond dit thema eveneens een extra impuls geven aan een maatschappelijke mentaliteitsverandering. Om vooral tijdens en na scheidingsprocessen de verbinding tussen kinderen en hun beide ouders en overige familieleden en sociale netwerk zo goed mogelijk in stand te houden, dan wel inspanningen te leveren om deze te herverbinden:

'Van 'vecht'scheiding naar samen vechten voor een gezonde ontwikkeling en zonnige toekomst van de kinderen en het voorkomen van oudervervreemding en ouderverstoting.'

HerVerbinden Face2Face 400p
HV Scheidingsladder v2


HerVerbinden2018 Ontmoetingen HerVerbinden2018 Symposia

Ontmoetingen - Symposia
Het voornemen is om dit onderwerp gedurende het jaar op diverse locaties in het land aan de orde te laten komen en beroepsgroepen ook meer met ervaringsdeskundigen in contact te brengen. Daarbij in een kritische respectvolle dialoog naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren én elkaar te helpen verbeteringen tot stand te brengen in het huidige systeem.
Op deze symposia en ontmoetingen wordt ook ruimte gereserveerd voor (forum)discussie/debat.


Schrijf in op de nieuwsbrief om tijdig op de hoogte te worden gebracht van nieuwe data en locaties van HerVerbinden activiteiten.


LogoWvHerVerbinden2018 350p

Doelgroep:
- Ouders, grootouders en overige betrokkenen uit het sociaal netwerk.
- Beroepsmatig betrokkenen eveneens welkom om ervaringen uit te wisselen!
Na een informatieve inleidende presentatie door Erik van der Waal
samen in gesprek over (vecht)scheidingssituaties, kenmerken, oudervervreemding en ouderverstoting, ervaringen, aanpak, herstelmogelijkheden.
Tijdens de Week van HerVerbinden is het de bedoeling dat er in diverse provincies, middels verschillende activiteiten stilgestaan wordt bij diverse aspecten en de betekenis van de band tussen mensen in het algemeen en kinderen en hun ouders, familie en sociale omgeving in het bijzonder. Neem contact op indien u in eigen gemeente/regio een activiteit in het kader van de Week van HerVerbinden wilt organiseren.


Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

 
 
 

Missie HerVerbinden

HerVerbinden2017 c210p

lees meer..
Delen in uw netwerk wordt op prijs gesteld.

Registreer en ontvang
HerVerbinden Nieuws

join-9-HerVerbinden

Registreer hier en ontvang automatisch nieuwsberichten en activiteiten die georganiseerd worden vanuit HerVerbinden.


Registreer voor nieuwsbrief

 

 

 

Doelgroep: Jeugdhulpverleners/teamleiders, Jeugdbeschermers, Sociale Wijk Teams, Beleidsmakers, Onderzoekers (BJZ, RvdK, Wetenschap), Gezin-/systeem- Therapeuten, BOR, Leerlingenzorg, Huisartsen, Vertrouwenspersonen, Politie, Mediators, Advocaten, Rechters, Leerkrachten, Zorg Advies Teams Scholen, Mentoren, Politici, Ervaringsdeskundigen, Studenten, ..

reunite-1-HerVerbinden

LinkedIn  
EC van der Waal

 

HV Billboard400px

Lid PASG
Internationale studiegroep parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo
Voorzitter Parental Alienation Study Group: William Bernet, M.D.
[Professor Emeritus, Department of Psychiatry, Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, Tennessee, USA]


Lid EAPAP
European Association of Parental Alienation Practitioners
Family Separation Clinic, London, UK
www.eapap.eu
HerVerbinden nl EAPAP logo


LinkedIn profile:
LinkedIn 100x28px

 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2018  HerVerbinden.nl    |   Nederlands Expertisecentrum Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 09079665 35 BTW: NL075516202B04