HerVerbinden

Advies | (contra) Expertise | Herstelbemiddeling | Onderzoek | Ouderverstoting | Training

Columns

De dubbele boodschappen aan een kind én omgeving..

De dubbele boodschappen aan een kind (kinderen) én omgeving om macht en emotioneel controle over hen te houden. Het komt helaas regelmatig voor rond en na scheidingen.

Signaal: De 'meespelende' 'perfecte ouder' terwijl een kind al lange tijd niet meer op een normale manier bij de andere ouder thuis heeft doorgebracht, terwijl er voorheen een prima band met deze ouder bestond en deze ouder een normale welwillende ouder is, die gewoon beschikbaar is en dolgraag als ouder voor het kind wil zorgen.

Een ouder die zich tegenover de mensen in de omgeving en hulpverlener(s) uiterst bezorgd opstelt en 'niet snapt' waarom het kind 'niet naar de andere ouder wil'.. en 'dus' 'thuis' houdt en/of daar juist overdreven redenen voor aanvoert of zelf(s) creëert. Redenen die voor de toehoorder lastig direct op feitelijkheid te checken zijn en/of omdat men zich daar niet toe geroepen voelt - het te privé vindt, of niet voor opgesteld staat om deze argumenten te verifiëren aan de werkelijkheid.

Deze manipulerende en ondermijnende tactiek en gedrag om een andere ouder in diskrediet te brengen, ook ten koste van de relatie van kinderen met die andere ouder, wordt ook wel 'gaslighting' genoemd. Een van de aspecten die rond parental alienation gedrag regelmatig voorkomt.

Ondertussen verleent deze ouder alle steun aan eigen argumenten, zowel richting kind als omgeving:

  • Als jij niet wilt hoef je niet hoor, .. zeg dat maar tegen .. (bijv de huisarts, de leerkracht, de GV, de rechter) Elke eigen verantwoordelijkheid om de band tussen kind en andere ouder (na een scheiding) in stand te houden, niet te nemen.
  • Deze ouder kijkt niet naar eigen handelen en zorgt dat de focus niet op zichzelf komt en vindt daarom dat er vooral heel goed naar het kind geluisterd moet worden (echter in de zin van 'gehoorzamen', doen wat het kind wil.. (in de wetenschap dat het kind inmiddels al zodanig emotioneel bewerkt is en onder zware druk staat om de (coalitie) ouder te volgen).
  • Netjes het kind met een smile komen brengen en ophalen naar (begeleide!) omgangsuurtjes (zolang het maar niet bij de andere 'onveilige' ouder thuis is..)
  • Er voor zorgt dat er buiten dit uurtje verder niets wordt georganiseerd voor het kind en de andere ouder en familieleden (zodat deze sociaal volledig buitengesloten worden/blijven uit het dagelijks leven van het kind: het kind wordt geïsoleerd gehouden).
  • Zich uiterst star en strikt aan een eventuele gerechtelijke beschikking houden en bij elk kwartiertje 'overtreding' buiten proporties negatief reageren of stennis maken richting de andere ouder (vaak ook in bijzijn van de kinderen) of omgeving en evt politie.

Erik van der Waal

HerVerbinden

HerVerbinden Contact

Stuur een bericht en/of maak een telefonische, persoonlijke, Skype of Zoom afspraak: 
HerVerbinden Tel pic

Skype logo 120x55zoom logo 300x239

 

 

 LinkedIn 100x28px  E.C.van der Waal


HV Billboard400px

PASG
Internationale studiegroep parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo


International Academy of Practice with Alienated Children
https://www.iapac.international/

Family Separation Clinic, London, UK

IAPAC Logo

 


 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2022  HerVerbinden.nl    |   Expertise Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 0907966535 BTW: NL001263447B69