HerVerbinden

Advies | (contra) Expertise | Herstelbemiddeling | Onderzoek | Ouderverstoting | Training

Alle Columns

HerVerbinden Contact

 


[Consult afspraken kunnen telefonisch en online (via Zoom) plaats vinden. Persoonlijke gesprekken hebben, indien mogelijk, de voorkeur] 


Onafhankelijk Advies & Trainings bureau HerVerbinden adviseert en helpt ouders en hun kinderen in geëscaleerde scheidingssituaties tot de-escalatie te komen en tot herstel, organisatie en normalisatie van de nieuwe vorm van part-time met elkaar verder leven. Geeft (op verzoek ook in-house) trainingen aan beroepsmatig betrokkenen. 
HerVerbinden wil verder bijdragen aan het bewerkstelligen van een maatschappelijke mentaliteitsverandering rond vormen van psychische kindermishandeling (zoals processen en kenmerkend gedrag van parental alienation / oudervervreemding / ouderverstoting) en om vooral tijdens en na scheidingsprocessen het samen leven en de verbinding tussen kinderen en hun beide (welwillende) ouders en overige familieleden zo goed mogelijk in balans en in stand te houden, dan wel inspanningen te leveren om deze te herverbinden.


Het leven na een partnerschap verder als ouders re-organiseren

Het gaat bij een scheiding waar ook kinderen bij betrokken zijn meestal goed en in redelijke harmonie als ex-partners in het blijvend ouderschap goed blijven zorgen voor de kinderen en hún relaties en leven met beide ouders (en hun families/sociale netwerk). Alle lof voor de ouders die het op een dergelijke manier weten te regelen en geen verantwoordelijkheden en taken bij de kinderen leggen die niet bij hen thuis horen.

Bij een deel verloopt de scheiding verre van soepel en kan deze overgangsperiode (naar een nieuwe vorm van uit-elkaar en toch voor een deel 'samen' verder leven), door diverse oorzaken en invloeden escaleren tot oplopende spanningen en conflicten. Lang slepende, verstoorde en stressvolle situaties rond verblijf, zorg en het contact tussen en het leven van de kind(eren) met hun beide ouders/families kunnen hiervan het gevolg zijn. Deze kinderen en de (relatie met hun) ouder(s)/familieleden/betrokkenen kunnen door deze situaties ernstig in hun sociaal- emotionele- en identiteits-ontwikkeling beschadigd raken. Dit kan na verloop van tijd tot kenmerkend gedrag en vormen van oudervervreemding en ouderverstoting leiden (parental alienation gedrag).

HerVerbinden Advies300px HerVerbinden Academie 300px 

Onafhankelijk Advies

Aan particulieren en beroepsmatig betrokkenen

 • Advies bij geëscaleerde- / complexe- scheidingen
  Oudervervreemding ('Parental Alienation') / Ouderverstoting
  verstoorde zorg- en verblijf- regelingen,
  Ouderschapsplan, zorgverdeling
 • Case-onderzoek / 2nd opinion / Visie&Advies 
 • Supervisie / inbreng expertise lopende zaken
 • Psycho-educatie m.b.t. Kenmerken – Risico's – Aanpak – Herstel
 • Bemiddeling in situaties van langdurig verstoorde kind-ouder relaties.

 div keuzes

Lees meer..

 

 

 

 

 


Geëscaleerde- / complexe- scheidingen

De oorzaken ervan, de kenmerken, gevolgen voor ouder(s) en kinderen -en hoe daarmee om te gaan- blijft een actueel thema. Gemeenten en vele beroepsmatig betrokkenen die in hun werk met jeugd en/of ouders in aanraking komen, waarbij het tot ernstig verstoorde relaties en onderlinge conflicten rond de scheiding en de kinderen is gekomen, zoeken in dit kader naar antwoorden, vormen van psychoeducatie voor ouders, luisteren naar kinderen, oplossingen, verbeteringen en naar een werkende, werkbare/effectieve(re) aanpak.

HerVerbinden doet dit graag met alle betrokkenen, in een respectvolle wederzijdse -en waar nodig kritische- dialoog . Ook tijdens interactieve presentaties/workshops.

Praktisch bemiddelen in contactherstel 

Ouders en/of betrokkenen blijken nogal eens behoefte te hebben aan een onafhankelijk iemand als bemiddelaar om te trachten enige beweging ten goede te krijgen in situaties waarbij de kind-ouder-band langdurig verstoord is geraakt (nauwelijks tot geen contact) om deze weer een kans te geven om te herstellen. Dit is een delicaat proces, wat de nodige diplomatie, omzichtigheid en als bemiddelaar vooralsnog een meervoudige partijdigheid richting betrokkenen vergt.

HV KasteelMaurick Vught 3

 • Verdiepingstraining professionals
 • Oudervervreemding/-verstoting gedrag & aanpak
 • Korting bij groepsinschrijving tot -25%
 • Bij een groep van min. 6 pers uit dezelfde of samenwerkende organisaties kan een datum (en locatie met presentatiemogelijkheden) in overleg worden vastgesteld.
 •  INFO


 

HerVerbinden2020 Ontmoetingen

Locatie:  Kasteel Maurick, Vught

(informeer naar mogelijkheden op andere locaties) 

HerVerbindenOntmoeting

Doelgroep: Ouders (+evt nieuwe partners), grootouders, familieleden, overige geïnteresseerden uit netwerk, studenten en beroepsmatig betrokkenen.

Doel:
Herkennen, uitwisselen ervaringen ervaringsdeskundigen in situaties waar oudervervreemding/ouderverstoting aan de orde is, van elkaar leren.

Schrijf in op de HerVerbinden nieuwsbrief om tijdig info over nieuwe data te ontvangen


ErikvdWaal HerVerbinden 
HerVerbinden
E.C. van der Waal

 > Contact

Recente / selectie / columns: 

Kind-ouder-relatie-ondermijnende taal-boodschappen en gedrag in gescheiden huishoudens na scheiding
Jeugdbeschermers zijn we allemaal..

Macht van civiele- én straf- rechtbanken helaas soms nodig om kinderen rond scheiding tegen psychische kindermishandeling te beschermen
Geef kinderen juist de leiding, grenzen en structuur die ze nodig hebben om rust te creëren en te ervaren, vooral na een scheiding 
Stop met praten over je 'ex' . Gebruik taal vanuit het kindperspectief    
Vrijheid - 5 mei Bevrijdingsdag 2019
Normaliseren: breng onthechte kinderen s.v.p. (terug) in het normale leven 

Child's perspective & parents-view (in cases of parental alienation - psychological child abuse) 
Landelijke Staforganisatie Raad voor de Kinderbescherming erkent proces van Ouderverstoting-Oudervervreemding  
Pathologisch (mishandelend) gedrag richting (ex-)partner én kinderen kan ernstige vormen aannemen..
Landelijke Staforganisatie Raad voor de Kinderbescherming erkent proces van Ouderverstoting-Oudervervreemding
De Kerstman en Sinterklaas bestaan! Het gemanipuleerde kinderbrein..
Child's perspective & parents-view (in cases of parental alienation - psychological child abuse)
De dubbele boodschappen aan een kind én omgeving..
Kinderen zijn Kinderen - Gun ze hun kindertijd
Scheiding ouders betekent nog steeds voor heel veel kinderen: één ouder kwijt..
De betekenisvolle relaties van een kind, ook na scheiding..

Elke vorm van geweld en (kinder-) mishandeling heeft primair een Psychische impact
Uitsluiten ernstige pathologie rond het kind door inzet van ervaren klinisch psychologen en psychiaters

Mentale ruimte maken richting HerVerbinden
De beleving door het kind van het resterend 'contact' met de ouders na een scheiding..

Ouderverstoting / 'Parental Alienation' - de zwaardere cases
Uit het oog, uit het hart? Meer denken, spreken en schrijven vanuit de relatie van het kind.
Heroverweging politie-taken bij civiele (scheidings)zaken? een discussie waard..
Europese aandacht voor aanpak parental alienation - EAPAP

Ziekmakend ouderschap; onderkennen of ontkennen?
Wereldwijde aandacht voor Parental Alienation (oudervervreemding)
“Kind beschadigd door stressvolle relatie tussen ouders” – CAPRD

Pesten op volwassen niveau.. beschadigt kinder(hersen)en
Maatschappelijke verantwoordelijkheid scholen en gemeenten rond 'vecht'scheidingen
>> lees alle columns hier
 


Maatschappelijke impuls

HerVerbinden wil met haar advies/training-werk en overige activiteiten, onderzoek en publicaties rond dit thema eveneens een extra impuls geven aan een maatschappelijke mentaliteitsverandering. Om vooral tijdens en na scheidingsprocessen de verbinding tussen kinderen en hun beide ouders en overige familieleden en sociale netwerk zo goed mogelijk in stand te houden, dan wel inspanningen te leveren om deze te herverbinden:

'Van 'vecht'scheiding naar samen vechten voor een gezonde ontwikkeling en zonnige toekomst van de kinderen en het voorkomen van oudervervreemding en ouderverstoting.'

        HerVerbinden Face2Face 400p
HV SL v3 2019


HerVerbinden2020 Ontmoetingen HerVerbinden2020 Symposia

Ontmoetingen - Symposia
Het voornemen is om dit onderwerp gedurende het jaar op diverse locaties in het land aan de orde te laten komen en beroepsgroepen ook meer met ervaringsdeskundigen in contact te brengen. Daarbij in een kritische respectvolle dialoog naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren én elkaar te helpen verbeteringen tot stand te brengen in het huidige systeem.
Op deze symposia en ontmoetingen wordt ook ruimte gereserveerd voor (forum)discussie/debat.


Schrijf in op de nieuwsbrief om tijdig op de hoogte te worden gebracht van nieuwe data en locaties van HerVerbinden activiteiten.


Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

 
 
 

Missie HerVerbinden

HerVerbinden2017 c210p

lees meer..
Delen in uw netwerk wordt op prijs gesteld.

Registreer en ontvang
HerVerbinden Nieuws

join-9-HerVerbinden

Registreer hier en ontvang automatisch nieuwsberichten en activiteiten die georganiseerd worden vanuit HerVerbinden.


Registreer voor nieuwsbrief

 

 

 

Doelgroep: Jeugdhulpverleners/teamleiders, Jeugdbeschermers, Sociale Wijk Teams, Beleidsmakers, Onderzoekers (BJZ, RvdK, Wetenschap), Gezin-/systeem- Therapeuten, BOR, Leerlingenzorg, Huisartsen, Vertrouwenspersonen, Politie, Mediators, Advocaten, Rechters, Leerkrachten, Zorg Advies Teams Scholen, Mentoren, Politici, Ervaringsdeskundigen, Studenten, ..

reunite-1-HerVerbinden

LinkedIn  
EC van der Waal

 

HerVerbinden Contact

Stuur een bericht en/of maak een telefonische, persoonlijke, Skype of Zoom afspraak: 
HerVerbinden Tel pic

Skype logo 120x55zoom logo 300x239

 

 

 LinkedIn 100x28px  E.C.van der Waal


HV Billboard400px

PASG
Internationale studiegroep parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo


International Academy of Practice with Alienated Children
https://www.iapac.international/

Family Separation Clinic, London, UK

IAPAC Logo

 


 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2022  HerVerbinden.nl    |   Expertise Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 0907966535 BTW: NL001263447B69