HerVerbinden

Advies | (contra) Expertise | Herstelbemiddeling | Onderzoek | Ouderverstoting | Training

2021-01 Adviesrapport-expertteam-ouderverstoting-complexe-omgangsproblematiek
2021-01 Adviesrapport-expertteam-ouderverstoting-complexe-omgangsproblematiek [Download rapport]  
2019-05 A.E.Smit - Tussen kwaad of erger - Dissertatie
Tussen kwaad of erger - Dissertatie Anne Smit - VU AmsterdamEen empirisch onderzoek naar beschuldigingen van seksueel kindermisbruik tijdens (echt)scheidingen en daaropvolgende familierechtelijke procedures over kinderen. [Download-Dissertatie-full Download-abstract-Dutch]  
2018-08 Op weg naar trauma informed professionals - J CM Willems
2018-08 Op weg naar trauma informed professionals - J CM WillemsDownload hier
2018-02 Rapport Commissie Rouvoet - 'Scheiden.. en de kinderen dan?'
2018-02 Rapport Commissie Rouvoet - 'Scheiden.. en de kinderen dan?'Download hier
2017-04 Attachment Based Parental Alienation [AB-PA] presentaties C.A.Childress Psy.D.
20170429 - Presentaties C.A. Childress Psy.D.  Symposium Dallas 29 april 2017Attachment-Based Parental Alienation;  Keynote presentatie - Therapist SolutionsInformatie Column
2016-12 Australië - FAMILY VIOLENCE BEST PRACTICE PRINCIPLES v4
2016-12 Australië - FAMILY  VIOLENCE  BEST PRACTICE  PRINCIPLES v4 - Download hier
2016-11 Eindrapport Taskforce Kindermishandeling en Seksueel misbruik
2016-11-13 Eindrapportage Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik / Pleidooi nationaal programma / Volledig rapport - Ik kijk niet weg!
2016-1 Kenniscentrum HIG ism Awel: Kinderen na scheiding: een moeilijk evenwicht en nood aan een vangnet
Kenniscentrum HIG ism Awel: Kinderen na scheiding: een moeilijk evenwicht en nood aan een vangnet / Persbericht 21-1-2016 / Volledig rapport Awel ik ben in de war door de scheiding van mijn ouders
2015 - 7 - Ombudsman: Onduidelijkheid over rol politie bij niet nakomen omgangsregelingen
Geachte heer, Hierbij ontvangt u het openbaar rapport 'Veiligheid voorop, de rol van de politie bij problemen in de nakoming van de omgangsregeling tussen ouder(s) en kind'. Uit dit onderzoek blijkt dat er binnen de politie verschillende meningen bestaan over de vraag of, en zo ja wanneer optreden van de politie is aangewezen. Waar de een van mening is dat de politie ver bij omgangs problemen vandaan moet blijven, is een ander van mening dat de taak van de politie zo ver gaat om omgang op het politiebureau plaats te laten vinden. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman pleiten voor duidelijkheid over de rol van de politie wanneer een omgangsregeling na een echtscheiding niet wordt nagekomen. Dit rapport is mede tot stand gekomen door uw bereidheid uw ervaringen te willen delen met medewerkers van het Bureau Nationale ombudsman. Hiervoor onze hartelijke dank.   Onduidelijkheid over rol politie bij niet nakomen omgangsregelingen 2 juli 2015 De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, en de Kinderombudsman, Marc Dullaert, pleiten voor duidelijkheid over de rol van de politie wanneer een omgangsregeling na een echtscheiding niet wordt nagekomen. Uit hun onderzoek 'Veiligheid voorop!' blijkt dat de verwachtingen over de rol van politie uiteenlopen. Persbericht: Lees verder..   Download rapport Nationale Ombudsman: 2015/096 Veiligheid voorop - de rol van de politie bij omgangsregelingen        
2014 12 Fysieke schade ontwikkeling hersenen door Emotionele kindermishandeling (bijv PA)
Understanding the Effects of Maltreatment on Brain DevelopmentDit document bevat basisinformatie over de ontwikkeling van de hersenen en de gevolgen van mishandeling en verwaarlozing op de hersen-ontwikkeling.De informatie is bedoeld om professionals te helpen begrijpen wat de emotionele-, psychische- en gedragsmatige effecten zijn van misbruik en verwaarlozing bij kinderen. 2014-12-Child Welfare - Emotional Abuse causes Damage on Brain Development
2014 11 Theoretisch fundament - Methodiek aanpak complexe scheidingen - BJZN
Vrijdag 21 november 2014 lanceerde Bureau Jeugdzorg Nederland bij Ministerie van Veiligheid en Justitie hun Methodiek voor de aanpak van complexe scheidingen (vechtscheidingen) - auteur Emmy Berben. Auteur van bijbehorende theoretisch fundament is L. Groenhuijsen.  2014 11 Theoretisch fundament - Methodiek aanpak complexe scheidingen - BJZN
2014 11 Methodiek aanpak complexe scheidingen - BJZN
Vrijdag 21 november 2014 lanceerde Bureau Jeugdzorg Nederland bij Ministerie van Veiligheid en Justitie hun Methodiek voor de aanpak van complexe scheidingen (vechtscheidingen) - auteur Emmy Berben. Auteur van bijbehorende theoretisch fundament is L. Groenhuijsen.  2014 11 - Methodiek aanpak complexe scheidingen - BJZN
2014 07 Onderwijs - Informatievoorziening ouders - LKC advies
Ook scholen hebben een taak in het verminderen van strijd/spanning rond kinderen http://t.co/Ji7VuaGx6e  LKC advies: 2014 07 Onderwijs - Informatievoorziening ouders - LKC advies
2014 06 Verslag werkconferentie TaskForce Kindermishandeling 27 mei 2014
Op 27 mei 2014 organiseerde de Tasforce KinderMishandeling een werkconferentie 'Uit de houdgreep' in Utrecht.Het programma bevatte een aantal workshops waarin professionals en hun leidinggevenden samen uit verschillende beroepsgroepen informatie konden uitwisselen.HerVerbinden was uitgenodigd en nam deel aan enkele workshops om extra aandacht te geven aan knelpunten rond vechtscheidingen / oudervervreemding/ouderverstoting.    >> Verslag werkconferentie TaksForce Kindermishandeling   Overige informatie Nationaal Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik
2014 03b - Uitvoeringsplan verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding
2014 03a - Brief Min VJ - De positie van kinderen in een vechtscheiding verbeteren
2014 - Rapport Kinderombudsman - Adviesrapport vechtscheidingen
2014 - Pathway to Parental Alienation or Estrangement
2014 - NJI - Kwaliteitskader jeugdzorg
2014 - Linda Kase-Gotliebb - Missing the Alienation
2013 - Rapport Kinderombudsman - Is de zorg gegrond
2013 - Rapport - SCP - Terecht in de jeugdzorg
2013 - Rapport - I - Wat is Generiek Gezinsgericht Werken
2013 - Ouderschapsonderzoek - een aanpak bij vechtscheidingen
2012 - Rapport Kinderombudsman - Ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen
2011-01-Amy Baker-Parental Alienation is psychological Child abuse
2011-01-Amy Baker-Parental Alienation is psychological Child abuseDownload pdf
2010 - Wetsvoorstel - Belgie Christine Defraigne
2010 - Stenogram - Algemene Commissie Jeugd en Gezin - 15mrt
2010 - Brazil ratifies laws against parental alienation
2008 - Nederlandse echtscheiding en the CEFL Principles on divorce
2008 - Masterthesis Kaplan - Oudervervreemding ouderverstoting in NL
2003 - Mike Doolan - Eigen Kracht Conferenties

HerVerbinden Contact

Stuur een bericht en/of maak een telefonische, persoonlijke, Skype of Zoom afspraak: 
HerVerbinden Tel pic

Skype logo 120x55zoom logo 300x239

 

 

 LinkedIn 100x28px  E.C.van der Waal


HV Billboard400px

PASG
Internationale studiegroep parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo


International Academy of Practice with Alienated Children
https://www.iapac.international/

Family Separation Clinic, London, UK

IAPAC Logo

 


 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2022  HerVerbinden.nl    |   Expertise Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 0907966535 BTW: NL001263447B69