HerVerbinden

Advies | (contra) Expertise | Herstelbemiddeling | Onderzoek | Ouderverstoting | Training

MOTIVATIE

Het onthouden en saboteren van de toegang van kinderen tot de uitwonende ouder heeft ook een diepe en ernstig negatieve impact op het levensgeluk en het dagelijks functioneren (privé, maatschappelijk en zakelijk/werk) van de betrokken welwillende ouder.  De oer-band tussen ouder en kind wordt geweld aangedaan, wordt bedreigd. Dit leidt vaak tot flinke emoties: wanhoop, kwelling, stress, ziekte en uitvallen uit het arbeidsproces. De negatieve effecten op de betrokken kinderen, zowel op korte als lange termijn, zijn al door menig onderzoek aangetoond. Vele kind-ouder-familie-banden raken hierdoor beschadigd.

De tolerantie en schijnbare acceptatie van deze vorm van 'binnenlandse kindergijzelingen', moet ophouden. De grote negatieve consequenties en kosten die dit persoonlijk en sociaal-maatschappelijk teweeg brengt, moet met name politiek en beroepsgroepen motiveren tot een mentaliteitsverandering, constructieve veranderingen en een krachtiger aanpak.


We weten nu al vele jaren wat er allemaal mis is en mis gáat in Nederland op het gebied van een moedwillig verbroken en/of gesaboteerde kind-ouder(familie) band, vooral tijdens en na een scheiding van de ouders. De kwaliteit van de jeugdzorg staat ter discussie, handhaving van gerechtelijke beschikkingen ontbreekt veelal en men kan hiervoor eigenlijk nergens écht terecht;

men moet het als ouder zelf maar uitzoeken.. Met alle narigheid van dien.

Het herhaaldelijk roepen om aandacht voor het onderbelichte fenomeen van oudervervreemding en ouderverstoting (door allen die als ouder, grootouder of familielid/vriend in deze situatie geraken of mee in aanraking komen en tot hun ontzetting ontdekken hoe hier eigenlijk in Nederland mee wordt omgegaan) is begrijpelijk. De frustratie over de gang van zaken moet eruit..

Het is, zeker gezien het grote aantal jaarlijkse scheidingen waarbij kinderen betrokken zijn, de hoogste tijd om een structurele maatschappelijke mentaliteitsverandering te bewerkstelligen.

Hiervoor is het nodig om samen te werken aan realistische oplossingen voor de grootste geconstateerde en ervaren gebreken, binnen een realistische tijdsspanne.  
Dit is een grote klus en vergt voor velen een nieuwe manier van denken en handelen.


'VECHT-SCHEIDINGEN' moeten worden omgezet in SAMEN VECHTEN voor:

  • Een nieuwe zonnige toekomst voor de kinderen én beide ouders (ex-partners).
  • Een onbelemmerde omgang en verblijf van de kinderen bij beide ouders en hun familie.
  • Elkaar niet als een grote tegenstander (de vervelende 'ex') , echter als mens en blijvend mede-ouder te blijven zien.
  • Het leven van de kinderen zo minimaal mogelijk te belasten en onder de scheiding van hun ouders te laten lijden.
  • Onderling respect als mede-ouder.

Om dit doel te bereiken zal het 'klimaat' ervoor moeten worden gecreëerd:

  • Het bieden van de gelegenheid, de 'ruimte' en mogelijkheden om ernstige schade toe te brengen aan de kind-ouder band en een ex-partner als ouder uit het leven van de kinderen 'weg te werken', dient gestopt/ontnomen te worden. Dit door te werken aan de invoering van de aangegeven voorstellen.

Dit vergt een grote verandering in de maatschappelijke mentaliteit én het gevoerde beleid.
Elk kind wil en heeft recht op de liefde, verzorging, steun en waardering van beide ouders en familie. Daartoe moeten welwillende ouders ook in de gelegenheid gesteld worden om hun ouderschap uit te kúnnen oefenen. 

 

HERVERBINDEN  MOTIVATIE  MISSIE EN DOELEN  REALISATIE DOELEN  DEELNAME

 

 

 

       hug-2-HerVerbinden      family-1-HerVerbinden    hug-1-HerVerbinden

HerVerbinden Contact

Stuur een bericht en/of maak een telefonische, persoonlijke, Skype of Zoom afspraak: 
HerVerbinden Tel pic

Skype logo 120x55zoom logo 300x239

 

 

 LinkedIn 100x28px  E.C.van der Waal


HV Billboard400px

PASG
Internationale studiegroep parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo


International Academy of Practice with Alienated Children
https://www.iapac.international/

Family Separation Clinic, London, UK

IAPAC Logo

 


 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2022  HerVerbinden.nl    |   Expertise Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 0907966535 BTW: NL001263447B69